HomeUniDoc
...

Package custom_properties

Overview ▾

type CT_Properties

type CT_Properties struct {
  Property []*CT_Property
}

func NewCT_Properties

func NewCT_Properties() *CT_Properties

func (*CT_Properties) MarshalXML

func (m *CT_Properties) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Properties) UnmarshalXML

func (m *CT_Properties) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Properties) Validate

func (m *CT_Properties) Validate() error

Validate validates the CT_Properties and its children

func (*CT_Properties) ValidateWithPath

func (m *CT_Properties) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Properties and its children, prefixing error messages with path

type CT_Property

type CT_Property struct {
  FmtidAttr   string
  PidAttr    int32
  NameAttr    *string
  LinkTargetAttr *string
  Vector     *docPropsVTypes.Vector
  Array     *docPropsVTypes.Array
  Blob      *string
  Oblob     *string
  Empty     *docPropsVTypes.Empty
  Null      *docPropsVTypes.Null
  I1       *int8
  I2       *int16
  I4       *int32
  I8       *int64
  Int      *int32
  Ui1      *uint8
  Ui2      *uint16
  Ui4      *uint32
  Ui8      *uint64
  Uint      *uint32
  R4       *float32
  R8       *float64
  Decimal    *float64
  Lpstr     *string
  Lpwstr     *string
  Bstr      *string
  Date      *time.Time
  Filetime    *time.Time
  Bool      *bool
  Cy       *string
  Error     *string
  Stream     *string
  Ostream    *string
  Storage    *string
  Ostorage    *string
  Vstream    *docPropsVTypes.Vstream
  Clsid     *string
}

func NewCT_Property

func NewCT_Property() *CT_Property

func (*CT_Property) MarshalXML

func (m *CT_Property) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Property) UnmarshalXML

func (m *CT_Property) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Property) Validate

func (m *CT_Property) Validate() error

Validate validates the CT_Property and its children

func (*CT_Property) ValidateWithPath

func (m *CT_Property) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Property and its children, prefixing error messages with path

type Properties

type Properties struct {
  CT_Properties
}

func NewProperties

func NewProperties() *Properties

func (*Properties) MarshalXML

func (m *Properties) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Properties) UnmarshalXML

func (m *Properties) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Properties) Validate

func (m *Properties) Validate() error

Validate validates the Properties and its children

func (*Properties) ValidateWithPath

func (m *Properties) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Properties and its children, prefixing error messages with path