HomeUniDoc
...

Package vml

Overview ▾

Index ▾

type AG_Adj
    func NewAG_Adj() *AG_Adj
    func (m *AG_Adj) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Adj) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Adj) Validate() error
    func (m *AG_Adj) ValidateWithPath(path string) error
type AG_AllCoreAttributes
    func NewAG_AllCoreAttributes() *AG_AllCoreAttributes
    func (m *AG_AllCoreAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_AllCoreAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_AllCoreAttributes) Validate() error
    func (m *AG_AllCoreAttributes) ValidateWithPath(path string) error
type AG_AllShapeAttributes
    func NewAG_AllShapeAttributes() *AG_AllShapeAttributes
    func (m *AG_AllShapeAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_AllShapeAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_AllShapeAttributes) Validate() error
    func (m *AG_AllShapeAttributes) ValidateWithPath(path string) error
type AG_Chromakey
    func NewAG_Chromakey() *AG_Chromakey
    func (m *AG_Chromakey) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Chromakey) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Chromakey) Validate() error
    func (m *AG_Chromakey) ValidateWithPath(path string) error
type AG_CoreAttributes
    func NewAG_CoreAttributes() *AG_CoreAttributes
    func (m *AG_CoreAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_CoreAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_CoreAttributes) Validate() error
    func (m *AG_CoreAttributes) ValidateWithPath(path string) error
type AG_Ext
    func NewAG_Ext() *AG_Ext
    func (m *AG_Ext) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Ext) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Ext) Validate() error
    func (m *AG_Ext) ValidateWithPath(path string) error
type AG_Fill
    func NewAG_Fill() *AG_Fill
    func (m *AG_Fill) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Fill) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Fill) Validate() error
    func (m *AG_Fill) ValidateWithPath(path string) error
type AG_Id
    func NewAG_Id() *AG_Id
    func (m *AG_Id) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Id) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Id) Validate() error
    func (m *AG_Id) ValidateWithPath(path string) error
type AG_ImageAttributes
    func NewAG_ImageAttributes() *AG_ImageAttributes
    func (m *AG_ImageAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_ImageAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_ImageAttributes) Validate() error
    func (m *AG_ImageAttributes) ValidateWithPath(path string) error
type AG_OfficeCoreAttributes
    func NewAG_OfficeCoreAttributes() *AG_OfficeCoreAttributes
    func (m *AG_OfficeCoreAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_OfficeCoreAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_OfficeCoreAttributes) Validate() error
    func (m *AG_OfficeCoreAttributes) ValidateWithPath(path string) error
type AG_OfficeShapeAttributes
    func NewAG_OfficeShapeAttributes() *AG_OfficeShapeAttributes
    func (m *AG_OfficeShapeAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_OfficeShapeAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_OfficeShapeAttributes) Validate() error
    func (m *AG_OfficeShapeAttributes) ValidateWithPath(path string) error
type AG_Path
    func NewAG_Path() *AG_Path
    func (m *AG_Path) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Path) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Path) Validate() error
    func (m *AG_Path) ValidateWithPath(path string) error
type AG_ShapeAttributes
    func NewAG_ShapeAttributes() *AG_ShapeAttributes
    func (m *AG_ShapeAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_ShapeAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_ShapeAttributes) Validate() error
    func (m *AG_ShapeAttributes) ValidateWithPath(path string) error
type AG_StrokeAttributes
    func NewAG_StrokeAttributes() *AG_StrokeAttributes
    func (m *AG_StrokeAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_StrokeAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_StrokeAttributes) Validate() error
    func (m *AG_StrokeAttributes) ValidateWithPath(path string) error
type AG_Style
    func NewAG_Style() *AG_Style
    func (m *AG_Style) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Style) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Style) Validate() error
    func (m *AG_Style) ValidateWithPath(path string) error
type AG_Type
    func NewAG_Type() *AG_Type
    func (m *AG_Type) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Type) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *AG_Type) Validate() error
    func (m *AG_Type) ValidateWithPath(path string) error
type Arc
    func NewArc() *Arc
    func (m *Arc) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Arc) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Arc) Validate() error
    func (m *Arc) ValidateWithPath(path string) error
type Background
    func NewBackground() *Background
    func (m *Background) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Background) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Background) Validate() error
    func (m *Background) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Arc
    func NewCT_Arc() *CT_Arc
    func (m *CT_Arc) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Arc) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Arc) Validate() error
    func (m *CT_Arc) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Background
    func NewCT_Background() *CT_Background
    func (m *CT_Background) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Background) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Background) Validate() error
    func (m *CT_Background) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Curve
    func NewCT_Curve() *CT_Curve
    func (m *CT_Curve) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Curve) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Curve) Validate() error
    func (m *CT_Curve) ValidateWithPath(path string) error
type CT_F
    func NewCT_F() *CT_F
    func (m *CT_F) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_F) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_F) Validate() error
    func (m *CT_F) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Fill
    func NewCT_Fill() *CT_Fill
    func (m *CT_Fill) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Fill) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Fill) Validate() error
    func (m *CT_Fill) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Formulas
    func NewCT_Formulas() *CT_Formulas
    func (m *CT_Formulas) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Formulas) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Formulas) Validate() error
    func (m *CT_Formulas) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Group
    func NewCT_Group() *CT_Group
    func (m *CT_Group) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Group) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Group) Validate() error
    func (m *CT_Group) ValidateWithPath(path string) error
type CT_H
    func NewCT_H() *CT_H
    func (m *CT_H) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_H) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_H) Validate() error
    func (m *CT_H) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Handles
    func NewCT_Handles() *CT_Handles
    func (m *CT_Handles) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Handles) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Handles) Validate() error
    func (m *CT_Handles) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Image
    func NewCT_Image() *CT_Image
    func (m *CT_Image) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Image) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Image) Validate() error
    func (m *CT_Image) ValidateWithPath(path string) error
type CT_ImageData
    func NewCT_ImageData() *CT_ImageData
    func (m *CT_ImageData) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_ImageData) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_ImageData) Validate() error
    func (m *CT_ImageData) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Line
    func NewCT_Line() *CT_Line
    func (m *CT_Line) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Line) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Line) Validate() error
    func (m *CT_Line) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Oval
    func NewCT_Oval() *CT_Oval
    func (m *CT_Oval) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Oval) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Oval) Validate() error
    func (m *CT_Oval) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Path
    func NewCT_Path() *CT_Path
    func (m *CT_Path) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Path) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Path) Validate() error
    func (m *CT_Path) ValidateWithPath(path string) error
type CT_PolyLine
    func NewCT_PolyLine() *CT_PolyLine
    func (m *CT_PolyLine) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_PolyLine) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_PolyLine) Validate() error
    func (m *CT_PolyLine) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Rect
    func NewCT_Rect() *CT_Rect
    func (m *CT_Rect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Rect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Rect) Validate() error
    func (m *CT_Rect) ValidateWithPath(path string) error
type CT_RoundRect
    func NewCT_RoundRect() *CT_RoundRect
    func (m *CT_RoundRect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_RoundRect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_RoundRect) Validate() error
    func (m *CT_RoundRect) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Shadow
    func NewCT_Shadow() *CT_Shadow
    func (m *CT_Shadow) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Shadow) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Shadow) Validate() error
    func (m *CT_Shadow) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Shape
    func NewCT_Shape() *CT_Shape
    func (m *CT_Shape) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Shape) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Shape) Validate() error
    func (m *CT_Shape) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Shapetype
    func NewCT_Shapetype() *CT_Shapetype
    func (m *CT_Shapetype) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Shapetype) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Shapetype) Validate() error
    func (m *CT_Shapetype) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Stroke
    func NewCT_Stroke() *CT_Stroke
    func (m *CT_Stroke) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Stroke) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Stroke) Validate() error
    func (m *CT_Stroke) ValidateWithPath(path string) error
type CT_TextPath
    func NewCT_TextPath() *CT_TextPath
    func (m *CT_TextPath) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_TextPath) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_TextPath) Validate() error
    func (m *CT_TextPath) ValidateWithPath(path string) error
type CT_Textbox
    func NewCT_Textbox() *CT_Textbox
    func (m *CT_Textbox) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Textbox) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *CT_Textbox) Validate() error
    func (m *CT_Textbox) ValidateWithPath(path string) error
type Curve
    func NewCurve() *Curve
    func (m *Curve) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Curve) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Curve) Validate() error
    func (m *Curve) ValidateWithPath(path string) error
type EG_ShapeElements
    func NewEG_ShapeElements() *EG_ShapeElements
    func (m *EG_ShapeElements) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *EG_ShapeElements) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *EG_ShapeElements) Validate() error
    func (m *EG_ShapeElements) ValidateWithPath(path string) error
type Fill
    func NewFill() *Fill
    func (m *Fill) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Fill) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Fill) Validate() error
    func (m *Fill) ValidateWithPath(path string) error
type Formulas
    func NewFormulas() *Formulas
    func (m *Formulas) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Formulas) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Formulas) Validate() error
    func (m *Formulas) ValidateWithPath(path string) error
type Group
    func NewGroup() *Group
    func (m *Group) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Group) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Group) Validate() error
    func (m *Group) ValidateWithPath(path string) error
type Handles
    func NewHandles() *Handles
    func (m *Handles) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Handles) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Handles) Validate() error
    func (m *Handles) ValidateWithPath(path string) error
type Image
    func NewImage() *Image
    func (m *Image) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Image) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Image) Validate() error
    func (m *Image) ValidateWithPath(path string) error
type Imagedata
    func NewImagedata() *Imagedata
    func (m *Imagedata) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Imagedata) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Imagedata) Validate() error
    func (m *Imagedata) ValidateWithPath(path string) error
type Line
    func NewLine() *Line
    func (m *Line) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Line) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Line) Validate() error
    func (m *Line) ValidateWithPath(path string) error
type OfcBottom
    func NewOfcBottom() *OfcBottom
    func (m *OfcBottom) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcBottom) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcBottom) Validate() error
    func (m *OfcBottom) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Callout
    func NewOfcCT_Callout() *OfcCT_Callout
    func (m *OfcCT_Callout) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Callout) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Callout) Validate() error
    func (m *OfcCT_Callout) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_ClipPath
    func NewOfcCT_ClipPath() *OfcCT_ClipPath
    func (m *OfcCT_ClipPath) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_ClipPath) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_ClipPath) Validate() error
    func (m *OfcCT_ClipPath) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_ColorMenu
    func NewOfcCT_ColorMenu() *OfcCT_ColorMenu
    func (m *OfcCT_ColorMenu) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_ColorMenu) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_ColorMenu) Validate() error
    func (m *OfcCT_ColorMenu) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_ColorMru
    func NewOfcCT_ColorMru() *OfcCT_ColorMru
    func (m *OfcCT_ColorMru) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_ColorMru) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_ColorMru) Validate() error
    func (m *OfcCT_ColorMru) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Complex
    func NewOfcCT_Complex() *OfcCT_Complex
    func (m *OfcCT_Complex) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Complex) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Complex) Validate() error
    func (m *OfcCT_Complex) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Diagram
    func NewOfcCT_Diagram() *OfcCT_Diagram
    func (m *OfcCT_Diagram) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Diagram) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Diagram) Validate() error
    func (m *OfcCT_Diagram) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Entry
    func NewOfcCT_Entry() *OfcCT_Entry
    func (m *OfcCT_Entry) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Entry) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Entry) Validate() error
    func (m *OfcCT_Entry) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_EquationXml
    func NewOfcCT_EquationXml() *OfcCT_EquationXml
    func (m *OfcCT_EquationXml) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_EquationXml) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_EquationXml) Validate() error
    func (m *OfcCT_EquationXml) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Extrusion
    func NewOfcCT_Extrusion() *OfcCT_Extrusion
    func (m *OfcCT_Extrusion) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Extrusion) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Extrusion) Validate() error
    func (m *OfcCT_Extrusion) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Fill
    func NewOfcCT_Fill() *OfcCT_Fill
    func (m *OfcCT_Fill) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Fill) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Fill) Validate() error
    func (m *OfcCT_Fill) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_IdMap
    func NewOfcCT_IdMap() *OfcCT_IdMap
    func (m *OfcCT_IdMap) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_IdMap) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_IdMap) Validate() error
    func (m *OfcCT_IdMap) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Ink
    func NewOfcCT_Ink() *OfcCT_Ink
    func (m *OfcCT_Ink) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Ink) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Ink) Validate() error
    func (m *OfcCT_Ink) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Lock
    func NewOfcCT_Lock() *OfcCT_Lock
    func (m *OfcCT_Lock) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Lock) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Lock) Validate() error
    func (m *OfcCT_Lock) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_OLEObject
    func NewOfcCT_OLEObject() *OfcCT_OLEObject
    func (m *OfcCT_OLEObject) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_OLEObject) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_OLEObject) Validate() error
    func (m *OfcCT_OLEObject) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Proxy
    func NewOfcCT_Proxy() *OfcCT_Proxy
    func (m *OfcCT_Proxy) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Proxy) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Proxy) Validate() error
    func (m *OfcCT_Proxy) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_R
    func NewOfcCT_R() *OfcCT_R
    func (m *OfcCT_R) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_R) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_R) Validate() error
    func (m *OfcCT_R) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_RegroupTable
    func NewOfcCT_RegroupTable() *OfcCT_RegroupTable
    func (m *OfcCT_RegroupTable) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_RegroupTable) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_RegroupTable) Validate() error
    func (m *OfcCT_RegroupTable) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Relation
    func NewOfcCT_Relation() *OfcCT_Relation
    func (m *OfcCT_Relation) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Relation) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Relation) Validate() error
    func (m *OfcCT_Relation) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_RelationTable
    func NewOfcCT_RelationTable() *OfcCT_RelationTable
    func (m *OfcCT_RelationTable) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_RelationTable) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_RelationTable) Validate() error
    func (m *OfcCT_RelationTable) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Rules
    func NewOfcCT_Rules() *OfcCT_Rules
    func (m *OfcCT_Rules) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Rules) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Rules) Validate() error
    func (m *OfcCT_Rules) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_ShapeDefaults
    func NewOfcCT_ShapeDefaults() *OfcCT_ShapeDefaults
    func (m *OfcCT_ShapeDefaults) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_ShapeDefaults) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_ShapeDefaults) Validate() error
    func (m *OfcCT_ShapeDefaults) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_ShapeLayout
    func NewOfcCT_ShapeLayout() *OfcCT_ShapeLayout
    func (m *OfcCT_ShapeLayout) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_ShapeLayout) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_ShapeLayout) Validate() error
    func (m *OfcCT_ShapeLayout) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_SignatureLine
    func NewOfcCT_SignatureLine() *OfcCT_SignatureLine
    func (m *OfcCT_SignatureLine) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_SignatureLine) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_SignatureLine) Validate() error
    func (m *OfcCT_SignatureLine) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_Skew
    func NewOfcCT_Skew() *OfcCT_Skew
    func (m *OfcCT_Skew) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Skew) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_Skew) Validate() error
    func (m *OfcCT_Skew) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCT_StrokeChild
    func NewOfcCT_StrokeChild() *OfcCT_StrokeChild
    func (m *OfcCT_StrokeChild) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_StrokeChild) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCT_StrokeChild) Validate() error
    func (m *OfcCT_StrokeChild) ValidateWithPath(path string) error
type OfcCallout
    func NewOfcCallout() *OfcCallout
    func (m *OfcCallout) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCallout) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcCallout) Validate() error
    func (m *OfcCallout) ValidateWithPath(path string) error
type OfcClippath
    func NewOfcClippath() *OfcClippath
    func (m *OfcClippath) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcClippath) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcClippath) Validate() error
    func (m *OfcClippath) ValidateWithPath(path string) error
type OfcColumn
    func NewOfcColumn() *OfcColumn
    func (m *OfcColumn) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcColumn) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcColumn) Validate() error
    func (m *OfcColumn) ValidateWithPath(path string) error
type OfcComplex
    func NewOfcComplex() *OfcComplex
    func (m *OfcComplex) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcComplex) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcComplex) Validate() error
    func (m *OfcComplex) ValidateWithPath(path string) error
type OfcDiagram
    func NewOfcDiagram() *OfcDiagram
    func (m *OfcDiagram) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcDiagram) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcDiagram) Validate() error
    func (m *OfcDiagram) ValidateWithPath(path string) error
type OfcEquationxml
    func NewOfcEquationxml() *OfcEquationxml
    func (m *OfcEquationxml) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcEquationxml) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcEquationxml) Validate() error
    func (m *OfcEquationxml) ValidateWithPath(path string) error
type OfcExtrusion
    func NewOfcExtrusion() *OfcExtrusion
    func (m *OfcExtrusion) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcExtrusion) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcExtrusion) Validate() error
    func (m *OfcExtrusion) ValidateWithPath(path string) error
type OfcFill
    func NewOfcFill() *OfcFill
    func (m *OfcFill) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcFill) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcFill) Validate() error
    func (m *OfcFill) ValidateWithPath(path string) error
type OfcInk
    func NewOfcInk() *OfcInk
    func (m *OfcInk) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcInk) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcInk) Validate() error
    func (m *OfcInk) ValidateWithPath(path string) error
type OfcLeft
    func NewOfcLeft() *OfcLeft
    func (m *OfcLeft) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcLeft) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcLeft) Validate() error
    func (m *OfcLeft) ValidateWithPath(path string) error
type OfcLock
    func NewOfcLock() *OfcLock
    func (m *OfcLock) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcLock) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcLock) Validate() error
    func (m *OfcLock) ValidateWithPath(path string) error
type OfcOLEObject
    func NewOfcOLEObject() *OfcOLEObject
    func (m *OfcOLEObject) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcOLEObject) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcOLEObject) Validate() error
    func (m *OfcOLEObject) ValidateWithPath(path string) error
type OfcRight
    func NewOfcRight() *OfcRight
    func (m *OfcRight) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcRight) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcRight) Validate() error
    func (m *OfcRight) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_Angle
    func (m OfcST_Angle) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_Angle) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_Angle) String() string
    func (m *OfcST_Angle) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_Angle) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_Angle) Validate() error
    func (m OfcST_Angle) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_BWMode
    func (m OfcST_BWMode) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_BWMode) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_BWMode) String() string
    func (m *OfcST_BWMode) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_BWMode) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_BWMode) Validate() error
    func (m OfcST_BWMode) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_CalloutPlacement
    func (m OfcST_CalloutPlacement) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_CalloutPlacement) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_CalloutPlacement) String() string
    func (m *OfcST_CalloutPlacement) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_CalloutPlacement) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_CalloutPlacement) Validate() error
    func (m OfcST_CalloutPlacement) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_ColorMode
    func (m OfcST_ColorMode) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_ColorMode) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_ColorMode) String() string
    func (m *OfcST_ColorMode) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_ColorMode) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_ColorMode) Validate() error
    func (m OfcST_ColorMode) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_ConnectType
    func (m OfcST_ConnectType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_ConnectType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_ConnectType) String() string
    func (m *OfcST_ConnectType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_ConnectType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_ConnectType) Validate() error
    func (m OfcST_ConnectType) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_ConnectorType
    func (m OfcST_ConnectorType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_ConnectorType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_ConnectorType) String() string
    func (m *OfcST_ConnectorType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_ConnectorType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_ConnectorType) Validate() error
    func (m OfcST_ConnectorType) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_DiagramLayout
    func (m OfcST_DiagramLayout) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_DiagramLayout) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_DiagramLayout) String() string
    func (m *OfcST_DiagramLayout) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_DiagramLayout) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_DiagramLayout) Validate() error
    func (m OfcST_DiagramLayout) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_ExtrusionPlane
    func (m OfcST_ExtrusionPlane) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_ExtrusionPlane) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_ExtrusionPlane) String() string
    func (m *OfcST_ExtrusionPlane) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_ExtrusionPlane) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_ExtrusionPlane) Validate() error
    func (m OfcST_ExtrusionPlane) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_ExtrusionRender
    func (m OfcST_ExtrusionRender) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_ExtrusionRender) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_ExtrusionRender) String() string
    func (m *OfcST_ExtrusionRender) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_ExtrusionRender) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_ExtrusionRender) Validate() error
    func (m OfcST_ExtrusionRender) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_ExtrusionType
    func (m OfcST_ExtrusionType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_ExtrusionType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_ExtrusionType) String() string
    func (m *OfcST_ExtrusionType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_ExtrusionType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_ExtrusionType) Validate() error
    func (m OfcST_ExtrusionType) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_FillType
    func (m OfcST_FillType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_FillType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_FillType) String() string
    func (m *OfcST_FillType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_FillType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_FillType) Validate() error
    func (m OfcST_FillType) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_How
    func (m OfcST_How) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_How) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_How) String() string
    func (m *OfcST_How) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_How) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_How) Validate() error
    func (m OfcST_How) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_HrAlign
    func (m OfcST_HrAlign) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_HrAlign) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_HrAlign) String() string
    func (m *OfcST_HrAlign) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_HrAlign) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_HrAlign) Validate() error
    func (m OfcST_HrAlign) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_InsetMode
    func (m OfcST_InsetMode) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_InsetMode) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_InsetMode) String() string
    func (m *OfcST_InsetMode) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_InsetMode) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_InsetMode) Validate() error
    func (m OfcST_InsetMode) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_OLEDrawAspect
    func (m OfcST_OLEDrawAspect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_OLEDrawAspect) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_OLEDrawAspect) String() string
    func (m *OfcST_OLEDrawAspect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_OLEDrawAspect) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_OLEDrawAspect) Validate() error
    func (m OfcST_OLEDrawAspect) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_OLEType
    func (m OfcST_OLEType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_OLEType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_OLEType) String() string
    func (m *OfcST_OLEType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_OLEType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_OLEType) Validate() error
    func (m OfcST_OLEType) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_OLEUpdateMode
    func (m OfcST_OLEUpdateMode) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_OLEUpdateMode) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_OLEUpdateMode) String() string
    func (m *OfcST_OLEUpdateMode) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_OLEUpdateMode) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_OLEUpdateMode) Validate() error
    func (m OfcST_OLEUpdateMode) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_RType
    func (m OfcST_RType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_RType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_RType) String() string
    func (m *OfcST_RType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_RType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_RType) Validate() error
    func (m OfcST_RType) ValidateWithPath(path string) error
type OfcST_ScreenSize
    func (m OfcST_ScreenSize) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e OfcST_ScreenSize) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m OfcST_ScreenSize) String() string
    func (m *OfcST_ScreenSize) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *OfcST_ScreenSize) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m OfcST_ScreenSize) Validate() error
    func (m OfcST_ScreenSize) ValidateWithPath(path string) error
type OfcShapedefaults
    func NewOfcShapedefaults() *OfcShapedefaults
    func (m *OfcShapedefaults) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcShapedefaults) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcShapedefaults) Validate() error
    func (m *OfcShapedefaults) ValidateWithPath(path string) error
type OfcShapelayout
    func NewOfcShapelayout() *OfcShapelayout
    func (m *OfcShapelayout) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcShapelayout) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcShapelayout) Validate() error
    func (m *OfcShapelayout) ValidateWithPath(path string) error
type OfcSignatureline
    func NewOfcSignatureline() *OfcSignatureline
    func (m *OfcSignatureline) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcSignatureline) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcSignatureline) Validate() error
    func (m *OfcSignatureline) ValidateWithPath(path string) error
type OfcSkew
    func NewOfcSkew() *OfcSkew
    func (m *OfcSkew) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcSkew) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcSkew) Validate() error
    func (m *OfcSkew) ValidateWithPath(path string) error
type OfcTop
    func NewOfcTop() *OfcTop
    func (m *OfcTop) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcTop) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *OfcTop) Validate() error
    func (m *OfcTop) ValidateWithPath(path string) error
type Oval
    func NewOval() *Oval
    func (m *Oval) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Oval) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Oval) Validate() error
    func (m *Oval) ValidateWithPath(path string) error
type Path
    func NewPath() *Path
    func (m *Path) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Path) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Path) Validate() error
    func (m *Path) ValidateWithPath(path string) error
type Polyline
    func NewPolyline() *Polyline
    func (m *Polyline) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Polyline) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Polyline) Validate() error
    func (m *Polyline) ValidateWithPath(path string) error
type Rect
    func NewRect() *Rect
    func (m *Rect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Rect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Rect) Validate() error
    func (m *Rect) ValidateWithPath(path string) error
type Roundrect
    func NewRoundrect() *Roundrect
    func (m *Roundrect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Roundrect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Roundrect) Validate() error
    func (m *Roundrect) ValidateWithPath(path string) error
type ST_EditAs
    func (m ST_EditAs) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_EditAs) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_EditAs) String() string
    func (m *ST_EditAs) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_EditAs) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_EditAs) Validate() error
    func (m ST_EditAs) ValidateWithPath(path string) error
type ST_Ext
    func (m ST_Ext) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_Ext) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_Ext) String() string
    func (m *ST_Ext) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_Ext) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_Ext) Validate() error
    func (m ST_Ext) ValidateWithPath(path string) error
type ST_FillMethod
    func (m ST_FillMethod) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_FillMethod) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_FillMethod) String() string
    func (m *ST_FillMethod) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_FillMethod) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_FillMethod) Validate() error
    func (m ST_FillMethod) ValidateWithPath(path string) error
type ST_FillType
    func (m ST_FillType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_FillType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_FillType) String() string
    func (m *ST_FillType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_FillType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_FillType) Validate() error
    func (m ST_FillType) ValidateWithPath(path string) error
type ST_ImageAspect
    func (m ST_ImageAspect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_ImageAspect) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_ImageAspect) String() string
    func (m *ST_ImageAspect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_ImageAspect) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_ImageAspect) Validate() error
    func (m ST_ImageAspect) ValidateWithPath(path string) error
type ST_ShadowType
    func (m ST_ShadowType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_ShadowType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_ShadowType) String() string
    func (m *ST_ShadowType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_ShadowType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_ShadowType) Validate() error
    func (m ST_ShadowType) ValidateWithPath(path string) error
type ST_StrokeArrowLength
    func (m ST_StrokeArrowLength) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_StrokeArrowLength) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_StrokeArrowLength) String() string
    func (m *ST_StrokeArrowLength) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_StrokeArrowLength) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_StrokeArrowLength) Validate() error
    func (m ST_StrokeArrowLength) ValidateWithPath(path string) error
type ST_StrokeArrowType
    func (m ST_StrokeArrowType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_StrokeArrowType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_StrokeArrowType) String() string
    func (m *ST_StrokeArrowType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_StrokeArrowType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_StrokeArrowType) Validate() error
    func (m ST_StrokeArrowType) ValidateWithPath(path string) error
type ST_StrokeArrowWidth
    func (m ST_StrokeArrowWidth) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_StrokeArrowWidth) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_StrokeArrowWidth) String() string
    func (m *ST_StrokeArrowWidth) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_StrokeArrowWidth) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_StrokeArrowWidth) Validate() error
    func (m ST_StrokeArrowWidth) ValidateWithPath(path string) error
type ST_StrokeEndCap
    func (m ST_StrokeEndCap) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_StrokeEndCap) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_StrokeEndCap) String() string
    func (m *ST_StrokeEndCap) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_StrokeEndCap) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_StrokeEndCap) Validate() error
    func (m ST_StrokeEndCap) ValidateWithPath(path string) error
type ST_StrokeJoinStyle
    func (m ST_StrokeJoinStyle) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_StrokeJoinStyle) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_StrokeJoinStyle) String() string
    func (m *ST_StrokeJoinStyle) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_StrokeJoinStyle) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_StrokeJoinStyle) Validate() error
    func (m ST_StrokeJoinStyle) ValidateWithPath(path string) error
type ST_StrokeLineStyle
    func (m ST_StrokeLineStyle) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (e ST_StrokeLineStyle) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)
    func (m ST_StrokeLineStyle) String() string
    func (m *ST_StrokeLineStyle) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (e *ST_StrokeLineStyle) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error
    func (m ST_StrokeLineStyle) Validate() error
    func (m ST_StrokeLineStyle) ValidateWithPath(path string) error
type Shadow
    func NewShadow() *Shadow
    func (m *Shadow) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Shadow) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Shadow) Validate() error
    func (m *Shadow) ValidateWithPath(path string) error
type Shape
    func NewShape() *Shape
    func (m *Shape) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Shape) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Shape) Validate() error
    func (m *Shape) ValidateWithPath(path string) error
type Shapetype
    func NewShapetype() *Shapetype
    func (m *Shapetype) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Shapetype) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Shapetype) Validate() error
    func (m *Shapetype) ValidateWithPath(path string) error
type Stroke
    func NewStroke() *Stroke
    func (m *Stroke) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Stroke) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Stroke) Validate() error
    func (m *Stroke) ValidateWithPath(path string) error
type Textbox
    func NewTextbox() *Textbox
    func (m *Textbox) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Textbox) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Textbox) Validate() error
    func (m *Textbox) ValidateWithPath(path string) error
type Textpath
    func NewTextpath() *Textpath
    func (m *Textpath) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Textpath) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error
    func (m *Textpath) Validate() error
    func (m *Textpath) ValidateWithPath(path string) error

Package files

AG_Adj.go AG_AllCoreAttributes.go AG_AllShapeAttributes.go AG_Chromakey.go AG_CoreAttributes.go AG_Ext.go AG_Fill.go AG_Id.go AG_ImageAttributes.go AG_OfficeCoreAttributes.go AG_OfficeShapeAttributes.go AG_Path.go AG_ShapeAttributes.go AG_StrokeAttributes.go AG_Style.go AG_Type.go Arc.go Background.go CT_Arc.go CT_Background.go CT_Curve.go CT_F.go CT_Fill.go CT_Formulas.go CT_Group.go CT_H.go CT_Handles.go CT_Image.go CT_ImageData.go CT_Line.go CT_Oval.go CT_Path.go CT_PolyLine.go CT_Rect.go CT_RoundRect.go CT_Shadow.go CT_Shape.go CT_Shapetype.go CT_Stroke.go CT_TextPath.go CT_Textbox.go Curve.go EG_ShapeElements.go Fill.go Formulas.go Group.go Handles.go Image.go Imagedata.go Line.go OfcBottom.go OfcCT_Callout.go OfcCT_ClipPath.go OfcCT_ColorMenu.go OfcCT_ColorMru.go OfcCT_Complex.go OfcCT_Diagram.go OfcCT_Entry.go OfcCT_EquationXml.go OfcCT_Extrusion.go OfcCT_Fill.go OfcCT_IdMap.go OfcCT_Ink.go OfcCT_Lock.go OfcCT_OLEObject.go OfcCT_Proxy.go OfcCT_R.go OfcCT_RegroupTable.go OfcCT_Relation.go OfcCT_RelationTable.go OfcCT_Rules.go OfcCT_ShapeDefaults.go OfcCT_ShapeLayout.go OfcCT_SignatureLine.go OfcCT_Skew.go OfcCT_StrokeChild.go OfcCallout.go OfcClippath.go OfcColumn.go OfcComplex.go OfcDiagram.go OfcEquationxml.go OfcExtrusion.go OfcFill.go OfcInk.go OfcLeft.go OfcLock.go OfcOLEObject.go OfcRight.go OfcShapedefaults.go OfcShapelayout.go OfcSignatureline.go OfcSkew.go OfcTop.go Oval.go Path.go Polyline.go Rect.go Roundrect.go Shadow.go Shape.go Shapetype.go Stroke.go Textbox.go Textpath.go common.go

type AG_Adj

type AG_Adj struct {
  AdjAttr *string
}

func NewAG_Adj

func NewAG_Adj() *AG_Adj

func (*AG_Adj) MarshalXML

func (m *AG_Adj) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Adj) UnmarshalXML

func (m *AG_Adj) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Adj) Validate

func (m *AG_Adj) Validate() error

Validate validates the AG_Adj and its children

func (*AG_Adj) ValidateWithPath

func (m *AG_Adj) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_Adj and its children, prefixing error messages with path

type AG_AllCoreAttributes

type AG_AllCoreAttributes struct {
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
}

func NewAG_AllCoreAttributes

func NewAG_AllCoreAttributes() *AG_AllCoreAttributes

func (*AG_AllCoreAttributes) MarshalXML

func (m *AG_AllCoreAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_AllCoreAttributes) UnmarshalXML

func (m *AG_AllCoreAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_AllCoreAttributes) Validate

func (m *AG_AllCoreAttributes) Validate() error

Validate validates the AG_AllCoreAttributes and its children

func (*AG_AllCoreAttributes) ValidateWithPath

func (m *AG_AllCoreAttributes) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_AllCoreAttributes and its children, prefixing error messages with path

type AG_AllShapeAttributes

type AG_AllShapeAttributes struct {
  OpacityAttr    *string
  StrokedAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr  *string
  StrokeweightAttr  *string
  InsetpenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr   *string
  FilledAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr   *string
  SptAttr      *float32
  ConnectortypeAttr OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr     OfcST_BWMode
  BwpureAttr     OfcST_BWMode
  BwnormalAttr    OfcST_BWMode
  ForcedashAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr      sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
}

func NewAG_AllShapeAttributes

func NewAG_AllShapeAttributes() *AG_AllShapeAttributes

func (*AG_AllShapeAttributes) MarshalXML

func (m *AG_AllShapeAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_AllShapeAttributes) UnmarshalXML

func (m *AG_AllShapeAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_AllShapeAttributes) Validate

func (m *AG_AllShapeAttributes) Validate() error

Validate validates the AG_AllShapeAttributes and its children

func (*AG_AllShapeAttributes) ValidateWithPath

func (m *AG_AllShapeAttributes) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_AllShapeAttributes and its children, prefixing error messages with path

type AG_Chromakey

type AG_Chromakey struct {
  ChromakeyAttr *string
}

func NewAG_Chromakey

func NewAG_Chromakey() *AG_Chromakey

func (*AG_Chromakey) MarshalXML

func (m *AG_Chromakey) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Chromakey) UnmarshalXML

func (m *AG_Chromakey) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Chromakey) Validate

func (m *AG_Chromakey) Validate() error

Validate validates the AG_Chromakey and its children

func (*AG_Chromakey) ValidateWithPath

func (m *AG_Chromakey) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_Chromakey and its children, prefixing error messages with path

type AG_CoreAttributes

type AG_CoreAttributes struct {
  HrefAttr    *string
  TargetAttr   *string
  ClassAttr    *string
  TitleAttr    *string
  AltAttr     *string
  CoordsizeAttr  *string
  CoordoriginAttr *string
  WrapcoordsAttr *string
  PrintAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr     *string
  StyleAttr    *string
}

func NewAG_CoreAttributes

func NewAG_CoreAttributes() *AG_CoreAttributes

func (*AG_CoreAttributes) MarshalXML

func (m *AG_CoreAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_CoreAttributes) UnmarshalXML

func (m *AG_CoreAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_CoreAttributes) Validate

func (m *AG_CoreAttributes) Validate() error

Validate validates the AG_CoreAttributes and its children

func (*AG_CoreAttributes) ValidateWithPath

func (m *AG_CoreAttributes) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_CoreAttributes and its children, prefixing error messages with path

type AG_Ext

type AG_Ext struct {
  ExtAttr ST_Ext
}

func NewAG_Ext

func NewAG_Ext() *AG_Ext

func (*AG_Ext) MarshalXML

func (m *AG_Ext) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Ext) UnmarshalXML

func (m *AG_Ext) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Ext) Validate

func (m *AG_Ext) Validate() error

Validate validates the AG_Ext and its children

func (*AG_Ext) ValidateWithPath

func (m *AG_Ext) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_Ext and its children, prefixing error messages with path

type AG_Fill

type AG_Fill struct {
  FilledAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr *string
}

func NewAG_Fill

func NewAG_Fill() *AG_Fill

func (*AG_Fill) MarshalXML

func (m *AG_Fill) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Fill) UnmarshalXML

func (m *AG_Fill) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Fill) Validate

func (m *AG_Fill) Validate() error

Validate validates the AG_Fill and its children

func (*AG_Fill) ValidateWithPath

func (m *AG_Fill) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_Fill and its children, prefixing error messages with path

type AG_Id

type AG_Id struct {
  IdAttr *string
}

func NewAG_Id

func NewAG_Id() *AG_Id

func (*AG_Id) MarshalXML

func (m *AG_Id) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Id) UnmarshalXML

func (m *AG_Id) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Id) Validate

func (m *AG_Id) Validate() error

Validate validates the AG_Id and its children

func (*AG_Id) ValidateWithPath

func (m *AG_Id) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_Id and its children, prefixing error messages with path

type AG_ImageAttributes

type AG_ImageAttributes struct {
  SrcAttr    *string
  CropleftAttr  *string
  CroptopAttr  *string
  CroprightAttr *string
  CropbottomAttr *string
  GainAttr    *string
  BlacklevelAttr *string
  GammaAttr   *string
  GrayscaleAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  BilevelAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
}

func NewAG_ImageAttributes

func NewAG_ImageAttributes() *AG_ImageAttributes

func (*AG_ImageAttributes) MarshalXML

func (m *AG_ImageAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_ImageAttributes) UnmarshalXML

func (m *AG_ImageAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_ImageAttributes) Validate

func (m *AG_ImageAttributes) Validate() error

Validate validates the AG_ImageAttributes and its children

func (*AG_ImageAttributes) ValidateWithPath

func (m *AG_ImageAttributes) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_ImageAttributes and its children, prefixing error messages with path

type AG_OfficeCoreAttributes

type AG_OfficeCoreAttributes struct {
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
}

func NewAG_OfficeCoreAttributes

func NewAG_OfficeCoreAttributes() *AG_OfficeCoreAttributes

func (*AG_OfficeCoreAttributes) MarshalXML

func (m *AG_OfficeCoreAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_OfficeCoreAttributes) UnmarshalXML

func (m *AG_OfficeCoreAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_OfficeCoreAttributes) Validate

func (m *AG_OfficeCoreAttributes) Validate() error

Validate validates the AG_OfficeCoreAttributes and its children

func (*AG_OfficeCoreAttributes) ValidateWithPath

func (m *AG_OfficeCoreAttributes) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_OfficeCoreAttributes and its children, prefixing error messages with path

type AG_OfficeShapeAttributes

type AG_OfficeShapeAttributes struct {
  SptAttr      *float32
  ConnectortypeAttr OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr     OfcST_BWMode
  BwpureAttr     OfcST_BWMode
  BwnormalAttr    OfcST_BWMode
  ForcedashAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr      sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
}

func NewAG_OfficeShapeAttributes

func NewAG_OfficeShapeAttributes() *AG_OfficeShapeAttributes

func (*AG_OfficeShapeAttributes) MarshalXML

func (m *AG_OfficeShapeAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_OfficeShapeAttributes) UnmarshalXML

func (m *AG_OfficeShapeAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_OfficeShapeAttributes) Validate

func (m *AG_OfficeShapeAttributes) Validate() error

Validate validates the AG_OfficeShapeAttributes and its children

func (*AG_OfficeShapeAttributes) ValidateWithPath

func (m *AG_OfficeShapeAttributes) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_OfficeShapeAttributes and its children, prefixing error messages with path

type AG_Path

type AG_Path struct {
  PathAttr *string
}

func NewAG_Path

func NewAG_Path() *AG_Path

func (*AG_Path) MarshalXML

func (m *AG_Path) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Path) UnmarshalXML

func (m *AG_Path) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Path) Validate

func (m *AG_Path) Validate() error

Validate validates the AG_Path and its children

func (*AG_Path) ValidateWithPath

func (m *AG_Path) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_Path and its children, prefixing error messages with path

type AG_ShapeAttributes

type AG_ShapeAttributes struct {
  OpacityAttr   *string
  StrokedAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr *string
  StrokeweightAttr *string
  InsetpenAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr  *string
  FilledAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr  *string
}

func NewAG_ShapeAttributes

func NewAG_ShapeAttributes() *AG_ShapeAttributes

func (*AG_ShapeAttributes) MarshalXML

func (m *AG_ShapeAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_ShapeAttributes) UnmarshalXML

func (m *AG_ShapeAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_ShapeAttributes) Validate

func (m *AG_ShapeAttributes) Validate() error

Validate validates the AG_ShapeAttributes and its children

func (*AG_ShapeAttributes) ValidateWithPath

func (m *AG_ShapeAttributes) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_ShapeAttributes and its children, prefixing error messages with path

type AG_StrokeAttributes

type AG_StrokeAttributes struct {
  OnAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  WeightAttr      *string
  ColorAttr      *string
  OpacityAttr     *string
  LinestyleAttr    ST_StrokeLineStyle
  MiterlimitAttr    *float64
  JoinstyleAttr    ST_StrokeJoinStyle
  EndcapAttr      ST_StrokeEndCap
  DashstyleAttr    *string
  FilltypeAttr     ST_FillType
  SrcAttr       *string
  ImageaspectAttr   ST_ImageAspect
  ImagesizeAttr    *string
  ImagealignshapeAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  Color2Attr      *string
  StartarrowAttr    ST_StrokeArrowType
  StartarrowwidthAttr ST_StrokeArrowWidth
  StartarrowlengthAttr ST_StrokeArrowLength
  EndarrowAttr     ST_StrokeArrowType
  EndarrowwidthAttr  ST_StrokeArrowWidth
  EndarrowlengthAttr  ST_StrokeArrowLength
  HrefAttr       *string
  AlthrefAttr     *string
  TitleAttr      *string
  ForcedashAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  RelidAttr      *string
}

func NewAG_StrokeAttributes

func NewAG_StrokeAttributes() *AG_StrokeAttributes

func (*AG_StrokeAttributes) MarshalXML

func (m *AG_StrokeAttributes) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_StrokeAttributes) UnmarshalXML

func (m *AG_StrokeAttributes) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_StrokeAttributes) Validate

func (m *AG_StrokeAttributes) Validate() error

Validate validates the AG_StrokeAttributes and its children

func (*AG_StrokeAttributes) ValidateWithPath

func (m *AG_StrokeAttributes) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_StrokeAttributes and its children, prefixing error messages with path

type AG_Style

type AG_Style struct {
  StyleAttr *string
}

func NewAG_Style

func NewAG_Style() *AG_Style

func (*AG_Style) MarshalXML

func (m *AG_Style) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Style) UnmarshalXML

func (m *AG_Style) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Style) Validate

func (m *AG_Style) Validate() error

Validate validates the AG_Style and its children

func (*AG_Style) ValidateWithPath

func (m *AG_Style) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_Style and its children, prefixing error messages with path

type AG_Type

type AG_Type struct {
  TypeAttr *string
}

func NewAG_Type

func NewAG_Type() *AG_Type

func (*AG_Type) MarshalXML

func (m *AG_Type) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Type) UnmarshalXML

func (m *AG_Type) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*AG_Type) Validate

func (m *AG_Type) Validate() error

Validate validates the AG_Type and its children

func (*AG_Type) ValidateWithPath

func (m *AG_Type) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the AG_Type and its children, prefixing error messages with path

type Arc

type Arc struct {
  CT_Arc
}

func NewArc

func NewArc() *Arc

func (*Arc) MarshalXML

func (m *Arc) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Arc) UnmarshalXML

func (m *Arc) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Arc) Validate

func (m *Arc) Validate() error

Validate validates the Arc and its children

func (*Arc) ValidateWithPath

func (m *Arc) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Arc and its children, prefixing error messages with path

type Background

type Background struct {
  CT_Background
}

func NewBackground

func NewBackground() *Background

func (*Background) MarshalXML

func (m *Background) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Background) UnmarshalXML

func (m *Background) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Background) Validate

func (m *Background) Validate() error

Validate validates the Background and its children

func (*Background) ValidateWithPath

func (m *Background) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Background and its children, prefixing error messages with path

type CT_Arc

type CT_Arc struct {
  StartAngleAttr    *float64
  EndAngleAttr     *float64
  EG_ShapeElements   []*EG_ShapeElements
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
  OpacityAttr      *string
  StrokedAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr    *string
  StrokeweightAttr   *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr     *string
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr     *string
  SptAttr        *float32
  ConnectortypeAttr   OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr      OfcST_BWMode
  BwpureAttr      OfcST_BWMode
  BwnormalAttr     OfcST_BWMode
  ForcedashAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr        sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
}

func NewCT_Arc

func NewCT_Arc() *CT_Arc

func (*CT_Arc) MarshalXML

func (m *CT_Arc) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Arc) UnmarshalXML

func (m *CT_Arc) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Arc) Validate

func (m *CT_Arc) Validate() error

Validate validates the CT_Arc and its children

func (*CT_Arc) ValidateWithPath

func (m *CT_Arc) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Arc and its children, prefixing error messages with path

type CT_Background

type CT_Background struct {
  BwmodeAttr      OfcST_BWMode
  BwpureAttr      OfcST_BWMode
  BwnormalAttr     OfcST_BWMode
  TargetscreensizeAttr OfcST_ScreenSize
  Fill         *Fill
  IdAttr        *string
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr    *string
}

func NewCT_Background

func NewCT_Background() *CT_Background

func (*CT_Background) MarshalXML

func (m *CT_Background) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Background) UnmarshalXML

func (m *CT_Background) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Background) Validate

func (m *CT_Background) Validate() error

Validate validates the CT_Background and its children

func (*CT_Background) ValidateWithPath

func (m *CT_Background) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Background and its children, prefixing error messages with path

type CT_Curve

type CT_Curve struct {
  FromAttr       *string
  Control1Attr     *string
  Control2Attr     *string
  ToAttr        *string
  EG_ShapeElements   []*EG_ShapeElements
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
  OpacityAttr      *string
  StrokedAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr    *string
  StrokeweightAttr   *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr     *string
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr     *string
  SptAttr        *float32
  ConnectortypeAttr   OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr      OfcST_BWMode
  BwpureAttr      OfcST_BWMode
  BwnormalAttr     OfcST_BWMode
  ForcedashAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr        sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
}

func NewCT_Curve

func NewCT_Curve() *CT_Curve

func (*CT_Curve) MarshalXML

func (m *CT_Curve) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Curve) UnmarshalXML

func (m *CT_Curve) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Curve) Validate

func (m *CT_Curve) Validate() error

Validate validates the CT_Curve and its children

func (*CT_Curve) ValidateWithPath

func (m *CT_Curve) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Curve and its children, prefixing error messages with path

type CT_F

type CT_F struct {
  EqnAttr *string
}

func NewCT_F

func NewCT_F() *CT_F

func (*CT_F) MarshalXML

func (m *CT_F) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_F) UnmarshalXML

func (m *CT_F) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_F) Validate

func (m *CT_F) Validate() error

Validate validates the CT_F and its children

func (*CT_F) ValidateWithPath

func (m *CT_F) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_F and its children, prefixing error messages with path

type CT_Fill

type CT_Fill struct {
  TypeAttr       ST_FillType
  OnAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  ColorAttr      *string
  OpacityAttr     *string
  Color2Attr      *string
  SrcAttr       *string
  HrefAttr       *string
  AlthrefAttr     *string
  SizeAttr       *string
  OriginAttr      *string
  PositionAttr     *string
  AspectAttr      ST_ImageAspect
  ColorsAttr      *string
  AngleAttr      *float64
  AlignshapeAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  FocusAttr      *string
  FocussizeAttr    *string
  FocuspositionAttr  *string
  MethodAttr      ST_FillMethod
  DetectmouseclickAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  TitleAttr      *string
  Opacity2Attr     *string
  RecolorAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  RotateAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  RelidAttr      *string
  Fill         *OfcFill
  SIdAttr       *string
}

func NewCT_Fill

func NewCT_Fill() *CT_Fill

func (*CT_Fill) MarshalXML

func (m *CT_Fill) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Fill) UnmarshalXML

func (m *CT_Fill) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Fill) Validate

func (m *CT_Fill) Validate() error

Validate validates the CT_Fill and its children

func (*CT_Fill) ValidateWithPath

func (m *CT_Fill) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Fill and its children, prefixing error messages with path

type CT_Formulas

type CT_Formulas struct {
  F []*CT_F
}

func NewCT_Formulas

func NewCT_Formulas() *CT_Formulas

func (*CT_Formulas) MarshalXML

func (m *CT_Formulas) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Formulas) UnmarshalXML

func (m *CT_Formulas) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Formulas) Validate

func (m *CT_Formulas) Validate() error

Validate validates the CT_Formulas and its children

func (*CT_Formulas) ValidateWithPath

func (m *CT_Formulas) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Formulas and its children, prefixing error messages with path

type CT_Group

type CT_Group struct {
  EditasAttr      ST_EditAs
  TablepropertiesAttr  *string
  TablelimitsAttr    *string
  Group         []*Group
  Shape         []*Shape
  Shapetype       []*Shapetype
  Arc          []*Arc
  Curve         []*Curve
  Image         []*Image
  Line         []*Line
  Oval         []*Oval
  Polyline       []*Polyline
  Rect         []*Rect
  Roundrect       []*Roundrect
  Diagram        []*OfcDiagram
  EG_ShapeElements   []*EG_ShapeElements
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr     *string
}

func NewCT_Group

func NewCT_Group() *CT_Group

func (*CT_Group) MarshalXML

func (m *CT_Group) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Group) UnmarshalXML

func (m *CT_Group) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Group) Validate

func (m *CT_Group) Validate() error

Validate validates the CT_Group and its children

func (*CT_Group) ValidateWithPath

func (m *CT_Group) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Group and its children, prefixing error messages with path

type CT_H

type CT_H struct {
  PositionAttr  *string
  PolarAttr    *string
  MapAttr     *string
  InvxAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  InvyAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  SwitchAttr   sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  XrangeAttr   *string
  YrangeAttr   *string
  RadiusrangeAttr *string
}

func NewCT_H

func NewCT_H() *CT_H

func (*CT_H) MarshalXML

func (m *CT_H) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_H) UnmarshalXML

func (m *CT_H) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_H) Validate

func (m *CT_H) Validate() error

Validate validates the CT_H and its children

func (*CT_H) ValidateWithPath

func (m *CT_H) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_H and its children, prefixing error messages with path

type CT_Handles

type CT_Handles struct {
  H []*CT_H
}

func NewCT_Handles

func NewCT_Handles() *CT_Handles

func (*CT_Handles) MarshalXML

func (m *CT_Handles) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Handles) UnmarshalXML

func (m *CT_Handles) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Handles) Validate

func (m *CT_Handles) Validate() error

Validate validates the CT_Handles and its children

func (*CT_Handles) ValidateWithPath

func (m *CT_Handles) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Handles and its children, prefixing error messages with path

type CT_Image

type CT_Image struct {
  EG_ShapeElements   []*EG_ShapeElements
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
  OpacityAttr      *string
  StrokedAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr    *string
  StrokeweightAttr   *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr     *string
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr     *string
  SptAttr        *float32
  ConnectortypeAttr   OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr      OfcST_BWMode
  BwpureAttr      OfcST_BWMode
  BwnormalAttr     OfcST_BWMode
  ForcedashAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr        sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  SrcAttr        *string
  CropleftAttr     *string
  CroptopAttr      *string
  CroprightAttr     *string
  CropbottomAttr    *string
  GainAttr       *string
  BlacklevelAttr    *string
  GammaAttr       *string
  GrayscaleAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BilevelAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
}

func NewCT_Image

func NewCT_Image() *CT_Image

func (*CT_Image) MarshalXML

func (m *CT_Image) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Image) UnmarshalXML

func (m *CT_Image) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Image) Validate

func (m *CT_Image) Validate() error

Validate validates the CT_Image and its children

func (*CT_Image) ValidateWithPath

func (m *CT_Image) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Image and its children, prefixing error messages with path

type CT_ImageData

type CT_ImageData struct {
  EmbosscolorAttr   *string
  RecolortargetAttr  *string
  HrefAttr       *string
  AlthrefAttr     *string
  TitleAttr      *string
  OleidAttr      *float32
  DetectmouseclickAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  MovieAttr      *float32
  RelidAttr      *string
  IdAttr        *string
  PictAttr       *string
  RHrefAttr      *string
  SIdAttr       *string
  SrcAttr       *string
  CropleftAttr     *string
  CroptopAttr     *string
  CroprightAttr    *string
  CropbottomAttr    *string
  GainAttr       *string
  BlacklevelAttr    *string
  GammaAttr      *string
  GrayscaleAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BilevelAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr    *string
}

func NewCT_ImageData

func NewCT_ImageData() *CT_ImageData

func (*CT_ImageData) MarshalXML

func (m *CT_ImageData) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_ImageData) UnmarshalXML

func (m *CT_ImageData) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_ImageData) Validate

func (m *CT_ImageData) Validate() error

Validate validates the CT_ImageData and its children

func (*CT_ImageData) ValidateWithPath

func (m *CT_ImageData) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_ImageData and its children, prefixing error messages with path

type CT_Line

type CT_Line struct {
  FromAttr       *string
  ToAttr        *string
  EG_ShapeElements   []*EG_ShapeElements
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
  OpacityAttr      *string
  StrokedAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr    *string
  StrokeweightAttr   *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr     *string
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr     *string
  SptAttr        *float32
  ConnectortypeAttr   OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr      OfcST_BWMode
  BwpureAttr      OfcST_BWMode
  BwnormalAttr     OfcST_BWMode
  ForcedashAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr        sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
}

func NewCT_Line

func NewCT_Line() *CT_Line

func (*CT_Line) MarshalXML

func (m *CT_Line) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Line) UnmarshalXML

func (m *CT_Line) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Line) Validate

func (m *CT_Line) Validate() error

Validate validates the CT_Line and its children

func (*CT_Line) ValidateWithPath

func (m *CT_Line) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Line and its children, prefixing error messages with path

type CT_Oval

type CT_Oval struct {
  EG_ShapeElements   []*EG_ShapeElements
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
  OpacityAttr      *string
  StrokedAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr    *string
  StrokeweightAttr   *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr     *string
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr     *string
  SptAttr        *float32
  ConnectortypeAttr   OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr      OfcST_BWMode
  BwpureAttr      OfcST_BWMode
  BwnormalAttr     OfcST_BWMode
  ForcedashAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr        sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
}

func NewCT_Oval

func NewCT_Oval() *CT_Oval

func (*CT_Oval) MarshalXML

func (m *CT_Oval) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Oval) UnmarshalXML

func (m *CT_Oval) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Oval) Validate

func (m *CT_Oval) Validate() error

Validate validates the CT_Oval and its children

func (*CT_Oval) ValidateWithPath

func (m *CT_Oval) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Oval and its children, prefixing error messages with path

type CT_Path

type CT_Path struct {
  VAttr        *string
  LimoAttr      *string
  TextboxrectAttr   *string
  FillokAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokeokAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ShadowokAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ArrowokAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  GradientshapeokAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  TextpathokAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  InsetpenokAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  ConnecttypeAttr   OfcST_ConnectType
  ConnectlocsAttr   *string
  ConnectanglesAttr  *string
  ExtrusionokAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr       *string
}

func NewCT_Path

func NewCT_Path() *CT_Path

func (*CT_Path) MarshalXML

func (m *CT_Path) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Path) UnmarshalXML

func (m *CT_Path) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Path) Validate

func (m *CT_Path) Validate() error

Validate validates the CT_Path and its children

func (*CT_Path) ValidateWithPath

func (m *CT_Path) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Path and its children, prefixing error messages with path

type CT_PolyLine

type CT_PolyLine struct {
  PointsAttr      *string
  Ink          []*OfcInk
  EG_ShapeElements   []*EG_ShapeElements
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
  OpacityAttr      *string
  StrokedAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr    *string
  StrokeweightAttr   *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr     *string
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr     *string
  SptAttr        *float32
  ConnectortypeAttr   OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr      OfcST_BWMode
  BwpureAttr      OfcST_BWMode
  BwnormalAttr     OfcST_BWMode
  ForcedashAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr        sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
}

func NewCT_PolyLine

func NewCT_PolyLine() *CT_PolyLine

func (*CT_PolyLine) MarshalXML

func (m *CT_PolyLine) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_PolyLine) UnmarshalXML

func (m *CT_PolyLine) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_PolyLine) Validate

func (m *CT_PolyLine) Validate() error

Validate validates the CT_PolyLine and its children

func (*CT_PolyLine) ValidateWithPath

func (m *CT_PolyLine) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_PolyLine and its children, prefixing error messages with path

type CT_Rect

type CT_Rect struct {
  EG_ShapeElements   []*EG_ShapeElements
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
  OpacityAttr      *string
  StrokedAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr    *string
  StrokeweightAttr   *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr     *string
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr     *string
  SptAttr        *float32
  ConnectortypeAttr   OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr      OfcST_BWMode
  BwpureAttr      OfcST_BWMode
  BwnormalAttr     OfcST_BWMode
  ForcedashAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr        sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
}

func NewCT_Rect

func NewCT_Rect() *CT_Rect

func (*CT_Rect) MarshalXML

func (m *CT_Rect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Rect) UnmarshalXML

func (m *CT_Rect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Rect) Validate

func (m *CT_Rect) Validate() error

Validate validates the CT_Rect and its children

func (*CT_Rect) ValidateWithPath

func (m *CT_Rect) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Rect and its children, prefixing error messages with path

type CT_RoundRect

type CT_RoundRect struct {
  ArcsizeAttr      *string
  EG_ShapeElements   []*EG_ShapeElements
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
  OpacityAttr      *string
  StrokedAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr    *string
  StrokeweightAttr   *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr     *string
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr     *string
  SptAttr        *float32
  ConnectortypeAttr   OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr      OfcST_BWMode
  BwpureAttr      OfcST_BWMode
  BwnormalAttr     OfcST_BWMode
  ForcedashAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr        sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
}

func NewCT_RoundRect

func NewCT_RoundRect() *CT_RoundRect

func (*CT_RoundRect) MarshalXML

func (m *CT_RoundRect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_RoundRect) UnmarshalXML

func (m *CT_RoundRect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_RoundRect) Validate

func (m *CT_RoundRect) Validate() error

Validate validates the CT_RoundRect and its children

func (*CT_RoundRect) ValidateWithPath

func (m *CT_RoundRect) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_RoundRect and its children, prefixing error messages with path

type CT_Shadow

type CT_Shadow struct {
  OnAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  TypeAttr   ST_ShadowType
  ObscuredAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ColorAttr  *string
  OpacityAttr *string
  OffsetAttr  *string
  Color2Attr  *string
  Offset2Attr *string
  OriginAttr  *string
  MatrixAttr  *string
  IdAttr    *string
}

func NewCT_Shadow

func NewCT_Shadow() *CT_Shadow

func (*CT_Shadow) MarshalXML

func (m *CT_Shadow) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Shadow) UnmarshalXML

func (m *CT_Shadow) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Shadow) Validate

func (m *CT_Shadow) Validate() error

Validate validates the CT_Shadow and its children

func (*CT_Shadow) ValidateWithPath

func (m *CT_Shadow) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Shadow and its children, prefixing error messages with path

type CT_Shape

type CT_Shape struct {
  GfxdataAttr      *string
  EquationxmlAttr    *string
  Ink          []*OfcInk
  Iscomment       []*powerpoint.Iscomment
  Equationxml      []*OfcEquationxml
  EG_ShapeElements   []*EG_ShapeElements
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
  OpacityAttr      *string
  StrokedAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr    *string
  StrokeweightAttr   *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr     *string
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr     *string
  SptAttr        *float32
  ConnectortypeAttr   OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr      OfcST_BWMode
  BwpureAttr      OfcST_BWMode
  BwnormalAttr     OfcST_BWMode
  ForcedashAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr        sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  TypeAttr       *string
  AdjAttr        *string
  PathAttr       *string
}

func NewCT_Shape

func NewCT_Shape() *CT_Shape

func (*CT_Shape) MarshalXML

func (m *CT_Shape) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Shape) UnmarshalXML

func (m *CT_Shape) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Shape) Validate

func (m *CT_Shape) Validate() error

Validate validates the CT_Shape and its children

func (*CT_Shape) ValidateWithPath

func (m *CT_Shape) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Shape and its children, prefixing error messages with path

type CT_Shapetype

type CT_Shapetype struct {
  MasterAttr      *string
  EG_ShapeElements   []*EG_ShapeElements
  Complex        *OfcComplex
  HrefAttr       *string
  TargetAttr      *string
  ClassAttr       *string
  TitleAttr       *string
  AltAttr        *string
  CoordsizeAttr     *string
  CoordoriginAttr    *string
  WrapcoordsAttr    *string
  PrintAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr        *string
  StyleAttr       *string
  SpidAttr       *string
  OnedAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  RegroupidAttr     *int64
  DoubleclicknotifyAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ButtonAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserhiddenAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  BulletAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrstdAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrnoshadeAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  HrpctAttr       *float32
  HralignAttr      OfcST_HrAlign
  AllowincellAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowoverlapAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UserdrawnAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BordertopcolorAttr  *string
  BorderleftcolorAttr  *string
  BorderbottomcolorAttr *string
  BorderrightcolorAttr *string
  DgmlayoutAttr     OfcST_DiagramLayout
  DgmnodekindAttr    *int64
  DgmlayoutmruAttr   OfcST_DiagramLayout
  InsetmodeAttr     OfcST_InsetMode
  OpacityAttr      *string
  StrokedAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr    *string
  StrokeweightAttr   *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ChromakeyAttr     *string
  FilledAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr     *string
  SptAttr        *float32
  ConnectortypeAttr   OfcST_ConnectorType
  BwmodeAttr      OfcST_BWMode
  BwpureAttr      OfcST_BWMode
  BwnormalAttr     OfcST_BWMode
  ForcedashAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleiconAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  OleAttr        sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  PreferrelativeAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  CliptowrapAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ClipAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  AdjAttr        *string
  PathAttr       *string
}

func NewCT_Shapetype

func NewCT_Shapetype() *CT_Shapetype

func (*CT_Shapetype) MarshalXML

func (m *CT_Shapetype) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Shapetype) UnmarshalXML

func (m *CT_Shapetype) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Shapetype) Validate

func (m *CT_Shapetype) Validate() error

Validate validates the CT_Shapetype and its children

func (*CT_Shapetype) ValidateWithPath

func (m *CT_Shapetype) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Shapetype and its children, prefixing error messages with path

type CT_Stroke

type CT_Stroke struct {
  Left         *OfcLeft
  Top         *OfcTop
  Right        *OfcRight
  Bottom        *OfcBottom
  Column        *OfcColumn
  IdAttr        *string
  OnAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  WeightAttr      *string
  ColorAttr      *string
  OpacityAttr     *string
  LinestyleAttr    ST_StrokeLineStyle
  MiterlimitAttr    *float64
  JoinstyleAttr    ST_StrokeJoinStyle
  EndcapAttr      ST_StrokeEndCap
  DashstyleAttr    *string
  FilltypeAttr     ST_FillType
  SrcAttr       *string
  ImageaspectAttr   ST_ImageAspect
  ImagesizeAttr    *string
  ImagealignshapeAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  Color2Attr      *string
  StartarrowAttr    ST_StrokeArrowType
  StartarrowwidthAttr ST_StrokeArrowWidth
  StartarrowlengthAttr ST_StrokeArrowLength
  EndarrowAttr     ST_StrokeArrowType
  EndarrowwidthAttr  ST_StrokeArrowWidth
  EndarrowlengthAttr  ST_StrokeArrowLength
  HrefAttr       *string
  AlthrefAttr     *string
  TitleAttr      *string
  ForcedashAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  RIdAttr       *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  RelidAttr      *string
}

func NewCT_Stroke

func NewCT_Stroke() *CT_Stroke

func (*CT_Stroke) MarshalXML

func (m *CT_Stroke) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Stroke) UnmarshalXML

func (m *CT_Stroke) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Stroke) Validate

func (m *CT_Stroke) Validate() error

Validate validates the CT_Stroke and its children

func (*CT_Stroke) ValidateWithPath

func (m *CT_Stroke) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Stroke and its children, prefixing error messages with path

type CT_TextPath

type CT_TextPath struct {
  OnAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  FitshapeAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  FitpathAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  TrimAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  XscaleAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  StringAttr  *string
  IdAttr    *string
  StyleAttr  *string
}

func NewCT_TextPath

func NewCT_TextPath() *CT_TextPath

func (*CT_TextPath) MarshalXML

func (m *CT_TextPath) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_TextPath) UnmarshalXML

func (m *CT_TextPath) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_TextPath) Validate

func (m *CT_TextPath) Validate() error

Validate validates the CT_TextPath and its children

func (*CT_TextPath) ValidateWithPath

func (m *CT_TextPath) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_TextPath and its children, prefixing error messages with path

type CT_Textbox

type CT_Textbox struct {
  InsetAttr    *string
  SingleclickAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  InsetmodeAttr  OfcST_InsetMode
  TxbxContent   *wml.TxbxContent
  Any       unioffice.Any
  IdAttr     *string
  StyleAttr    *string
}

func NewCT_Textbox

func NewCT_Textbox() *CT_Textbox

func (*CT_Textbox) MarshalXML

func (m *CT_Textbox) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Textbox) UnmarshalXML

func (m *CT_Textbox) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*CT_Textbox) Validate

func (m *CT_Textbox) Validate() error

Validate validates the CT_Textbox and its children

func (*CT_Textbox) ValidateWithPath

func (m *CT_Textbox) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the CT_Textbox and its children, prefixing error messages with path

type Curve

type Curve struct {
  CT_Curve
}

func NewCurve

func NewCurve() *Curve

func (*Curve) MarshalXML

func (m *Curve) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Curve) UnmarshalXML

func (m *Curve) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Curve) Validate

func (m *Curve) Validate() error

Validate validates the Curve and its children

func (*Curve) ValidateWithPath

func (m *Curve) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Curve and its children, prefixing error messages with path

type EG_ShapeElements

type EG_ShapeElements struct {
  Path     *Path
  Formulas   *Formulas
  Handles    *Handles
  Fill     *Fill
  Stroke    *Stroke
  Shadow    *Shadow
  Textbox    *Textbox
  Textpath   *Textpath
  Imagedata   *Imagedata
  Skew     *OfcSkew
  Extrusion   *OfcExtrusion
  Callout    *OfcCallout
  Lock     *OfcLock
  Clippath   *OfcClippath
  Signatureline *OfcSignatureline
  Wrap     *word.Wrap
  Anchorlock  *word.Anchorlock
  Bordertop   *word.Bordertop
  Borderbottom *word.Borderbottom
  Borderleft  *word.Borderleft
  Borderright  *word.Borderright
  ClientData  *excel.ClientData
  Textdata   *powerpoint.Textdata
}

func NewEG_ShapeElements

func NewEG_ShapeElements() *EG_ShapeElements

func (*EG_ShapeElements) MarshalXML

func (m *EG_ShapeElements) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*EG_ShapeElements) UnmarshalXML

func (m *EG_ShapeElements) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*EG_ShapeElements) Validate

func (m *EG_ShapeElements) Validate() error

Validate validates the EG_ShapeElements and its children

func (*EG_ShapeElements) ValidateWithPath

func (m *EG_ShapeElements) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the EG_ShapeElements and its children, prefixing error messages with path

type Fill

type Fill struct {
  CT_Fill
}

func NewFill

func NewFill() *Fill

func (*Fill) MarshalXML

func (m *Fill) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Fill) UnmarshalXML

func (m *Fill) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Fill) Validate

func (m *Fill) Validate() error

Validate validates the Fill and its children

func (*Fill) ValidateWithPath

func (m *Fill) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Fill and its children, prefixing error messages with path

type Formulas

type Formulas struct {
  CT_Formulas
}

func NewFormulas

func NewFormulas() *Formulas

func (*Formulas) MarshalXML

func (m *Formulas) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Formulas) UnmarshalXML

func (m *Formulas) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Formulas) Validate

func (m *Formulas) Validate() error

Validate validates the Formulas and its children

func (*Formulas) ValidateWithPath

func (m *Formulas) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Formulas and its children, prefixing error messages with path

type Group

type Group struct {
  CT_Group
}

func NewGroup

func NewGroup() *Group

func (*Group) MarshalXML

func (m *Group) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Group) UnmarshalXML

func (m *Group) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Group) Validate

func (m *Group) Validate() error

Validate validates the Group and its children

func (*Group) ValidateWithPath

func (m *Group) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Group and its children, prefixing error messages with path

type Handles

type Handles struct {
  CT_Handles
}

func NewHandles

func NewHandles() *Handles

func (*Handles) MarshalXML

func (m *Handles) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Handles) UnmarshalXML

func (m *Handles) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Handles) Validate

func (m *Handles) Validate() error

Validate validates the Handles and its children

func (*Handles) ValidateWithPath

func (m *Handles) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Handles and its children, prefixing error messages with path

type Image

type Image struct {
  CT_Image
}

func NewImage

func NewImage() *Image

func (*Image) MarshalXML

func (m *Image) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Image) UnmarshalXML

func (m *Image) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Image) Validate

func (m *Image) Validate() error

Validate validates the Image and its children

func (*Image) ValidateWithPath

func (m *Image) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Image and its children, prefixing error messages with path

type Imagedata

type Imagedata struct {
  CT_ImageData
}

func NewImagedata

func NewImagedata() *Imagedata

func (*Imagedata) MarshalXML

func (m *Imagedata) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Imagedata) UnmarshalXML

func (m *Imagedata) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Imagedata) Validate

func (m *Imagedata) Validate() error

Validate validates the Imagedata and its children

func (*Imagedata) ValidateWithPath

func (m *Imagedata) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Imagedata and its children, prefixing error messages with path

type Line

type Line struct {
  CT_Line
}

func NewLine

func NewLine() *Line

func (*Line) MarshalXML

func (m *Line) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Line) UnmarshalXML

func (m *Line) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Line) Validate

func (m *Line) Validate() error

Validate validates the Line and its children

func (*Line) ValidateWithPath

func (m *Line) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Line and its children, prefixing error messages with path

type OfcBottom

type OfcBottom struct {
  OfcCT_StrokeChild
}

func NewOfcBottom

func NewOfcBottom() *OfcBottom

func (*OfcBottom) MarshalXML

func (m *OfcBottom) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcBottom) UnmarshalXML

func (m *OfcBottom) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcBottom) Validate

func (m *OfcBottom) Validate() error

Validate validates the OfcBottom and its children

func (*OfcBottom) ValidateWithPath

func (m *OfcBottom) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcBottom and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Callout

type OfcCT_Callout struct {
  OnAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  TypeAttr      *string
  GapAttr       *string
  AngleAttr      OfcST_Angle
  DropautoAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  DropAttr      *string
  DistanceAttr    *string
  LengthspecifiedAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  LengthAttr     *string
  AccentbarAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  TextborderAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  MinusxAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  MinusyAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ExtAttr       ST_Ext
}

func NewOfcCT_Callout

func NewOfcCT_Callout() *OfcCT_Callout

func (*OfcCT_Callout) MarshalXML

func (m *OfcCT_Callout) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Callout) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Callout) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Callout) Validate

func (m *OfcCT_Callout) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Callout and its children

func (*OfcCT_Callout) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Callout) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Callout and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_ClipPath

type OfcCT_ClipPath struct {
  VAttr string
}

func NewOfcCT_ClipPath

func NewOfcCT_ClipPath() *OfcCT_ClipPath

func (*OfcCT_ClipPath) MarshalXML

func (m *OfcCT_ClipPath) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_ClipPath) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_ClipPath) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_ClipPath) Validate

func (m *OfcCT_ClipPath) Validate() error

Validate validates the OfcCT_ClipPath and its children

func (*OfcCT_ClipPath) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_ClipPath) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_ClipPath and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_ColorMenu

type OfcCT_ColorMenu struct {
  StrokecolorAttr  *string
  FillcolorAttr   *string
  ShadowcolorAttr  *string
  ExtrusioncolorAttr *string
  ExtAttr      ST_Ext
}

func NewOfcCT_ColorMenu

func NewOfcCT_ColorMenu() *OfcCT_ColorMenu

func (*OfcCT_ColorMenu) MarshalXML

func (m *OfcCT_ColorMenu) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_ColorMenu) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_ColorMenu) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_ColorMenu) Validate

func (m *OfcCT_ColorMenu) Validate() error

Validate validates the OfcCT_ColorMenu and its children

func (*OfcCT_ColorMenu) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_ColorMenu) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_ColorMenu and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_ColorMru

type OfcCT_ColorMru struct {
  ColorsAttr *string
  ExtAttr  ST_Ext
}

func NewOfcCT_ColorMru

func NewOfcCT_ColorMru() *OfcCT_ColorMru

func (*OfcCT_ColorMru) MarshalXML

func (m *OfcCT_ColorMru) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_ColorMru) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_ColorMru) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_ColorMru) Validate

func (m *OfcCT_ColorMru) Validate() error

Validate validates the OfcCT_ColorMru and its children

func (*OfcCT_ColorMru) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_ColorMru) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_ColorMru and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Complex

type OfcCT_Complex struct {
  ExtAttr ST_Ext
}

func NewOfcCT_Complex

func NewOfcCT_Complex() *OfcCT_Complex

func (*OfcCT_Complex) MarshalXML

func (m *OfcCT_Complex) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Complex) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Complex) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Complex) Validate

func (m *OfcCT_Complex) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Complex and its children

func (*OfcCT_Complex) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Complex) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Complex and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Diagram

type OfcCT_Diagram struct {
  DgmstyleAttr     *int64
  AutoformatAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ReverseAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  AutolayoutAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  DgmscalexAttr    *int64
  DgmscaleyAttr    *int64
  DgmfontsizeAttr   *int64
  ConstrainboundsAttr *string
  DgmbasetextscaleAttr *int64
  Relationtable    *OfcCT_RelationTable
  ExtAttr       ST_Ext
}

func NewOfcCT_Diagram

func NewOfcCT_Diagram() *OfcCT_Diagram

func (*OfcCT_Diagram) MarshalXML

func (m *OfcCT_Diagram) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Diagram) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Diagram) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Diagram) Validate

func (m *OfcCT_Diagram) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Diagram and its children

func (*OfcCT_Diagram) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Diagram) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Diagram and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Entry

type OfcCT_Entry struct {
  NewAttr *int32
  OldAttr *int32
}

func NewOfcCT_Entry

func NewOfcCT_Entry() *OfcCT_Entry

func (*OfcCT_Entry) MarshalXML

func (m *OfcCT_Entry) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Entry) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Entry) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Entry) Validate

func (m *OfcCT_Entry) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Entry and its children

func (*OfcCT_Entry) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Entry) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Entry and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_EquationXml

type OfcCT_EquationXml struct {
  ContentTypeAttr *string
  Any       unioffice.Any
}

func NewOfcCT_EquationXml

func NewOfcCT_EquationXml() *OfcCT_EquationXml

func (*OfcCT_EquationXml) MarshalXML

func (m *OfcCT_EquationXml) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_EquationXml) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_EquationXml) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_EquationXml) Validate

func (m *OfcCT_EquationXml) Validate() error

Validate validates the OfcCT_EquationXml and its children

func (*OfcCT_EquationXml) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_EquationXml) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_EquationXml and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Extrusion

type OfcCT_Extrusion struct {
  OnAttr         sharedTypes.ST_TrueFalse
  TypeAttr        OfcST_ExtrusionType
  RenderAttr       OfcST_ExtrusionRender
  ViewpointoriginAttr  *string
  ViewpointAttr     *string
  PlaneAttr       OfcST_ExtrusionPlane
  SkewangleAttr     *float32
  SkewamtAttr      *string
  ForedepthAttr     *string
  BackdepthAttr     *string
  OrientationAttr    *string
  OrientationangleAttr  *float32
  LockrotationcenterAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  AutorotationcenterAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  RotationcenterAttr   *string
  RotationangleAttr   *string
  ColormodeAttr     OfcST_ColorMode
  ColorAttr       *string
  ShininessAttr     *float32
  SpecularityAttr    *string
  DiffusityAttr     *string
  MetalAttr       sharedTypes.ST_TrueFalse
  EdgeAttr        *string
  FacetAttr       *string
  LightfaceAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  BrightnessAttr     *string
  LightpositionAttr   *string
  LightlevelAttr     *string
  LightharshAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  Lightposition2Attr   *string
  Lightlevel2Attr    *string
  Lightharsh2Attr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ExtAttr        ST_Ext
}

func NewOfcCT_Extrusion

func NewOfcCT_Extrusion() *OfcCT_Extrusion

func (*OfcCT_Extrusion) MarshalXML

func (m *OfcCT_Extrusion) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Extrusion) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Extrusion) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Extrusion) Validate

func (m *OfcCT_Extrusion) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Extrusion and its children

func (*OfcCT_Extrusion) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Extrusion) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Extrusion and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Fill

type OfcCT_Fill struct {
  TypeAttr OfcST_FillType
  ExtAttr ST_Ext
}

func NewOfcCT_Fill

func NewOfcCT_Fill() *OfcCT_Fill

func (*OfcCT_Fill) MarshalXML

func (m *OfcCT_Fill) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Fill) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Fill) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Fill) Validate

func (m *OfcCT_Fill) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Fill and its children

func (*OfcCT_Fill) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Fill) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Fill and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_IdMap

type OfcCT_IdMap struct {
  DataAttr *string
  ExtAttr ST_Ext
}

func NewOfcCT_IdMap

func NewOfcCT_IdMap() *OfcCT_IdMap

func (*OfcCT_IdMap) MarshalXML

func (m *OfcCT_IdMap) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_IdMap) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_IdMap) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_IdMap) Validate

func (m *OfcCT_IdMap) Validate() error

Validate validates the OfcCT_IdMap and its children

func (*OfcCT_IdMap) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_IdMap) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_IdMap and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Ink

type OfcCT_Ink struct {
  IAttr      *string
  AnnotationAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  ContentTypeAttr *string
}

func NewOfcCT_Ink

func NewOfcCT_Ink() *OfcCT_Ink

func (*OfcCT_Ink) MarshalXML

func (m *OfcCT_Ink) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Ink) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Ink) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Ink) Validate

func (m *OfcCT_Ink) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Ink and its children

func (*OfcCT_Ink) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Ink) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Ink and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Lock

type OfcCT_Lock struct {
  PositionAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  SelectionAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  GroupingAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  UngroupingAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  RotationAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  CroppingAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  VerticiesAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  AdjusthandlesAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  TextAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  AspectratioAttr  sharedTypes.ST_TrueFalse
  ShapetypeAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  ExtAttr      ST_Ext
}

func NewOfcCT_Lock

func NewOfcCT_Lock() *OfcCT_Lock

func (*OfcCT_Lock) MarshalXML

func (m *OfcCT_Lock) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Lock) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Lock) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Lock) Validate

func (m *OfcCT_Lock) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Lock and its children

func (*OfcCT_Lock) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Lock) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Lock and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_OLEObject

type OfcCT_OLEObject struct {
  TypeAttr    OfcST_OLEType
  ProgIDAttr   *string
  ShapeIDAttr  *string
  DrawAspectAttr OfcST_OLEDrawAspect
  ObjectIDAttr  *string
  IdAttr     *string
  UpdateModeAttr OfcST_OLEUpdateMode
  LinkType    *string
  LockedField  sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  FieldCodes   *string
}

func NewOfcCT_OLEObject

func NewOfcCT_OLEObject() *OfcCT_OLEObject

func (*OfcCT_OLEObject) MarshalXML

func (m *OfcCT_OLEObject) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_OLEObject) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_OLEObject) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_OLEObject) Validate

func (m *OfcCT_OLEObject) Validate() error

Validate validates the OfcCT_OLEObject and its children

func (*OfcCT_OLEObject) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_OLEObject) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_OLEObject and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Proxy

type OfcCT_Proxy struct {
  StartAttr   sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  EndAttr    sharedTypes.ST_TrueFalseBlank
  IdrefAttr   *string
  ConnectlocAttr *int32
}

func NewOfcCT_Proxy

func NewOfcCT_Proxy() *OfcCT_Proxy

func (*OfcCT_Proxy) MarshalXML

func (m *OfcCT_Proxy) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Proxy) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Proxy) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Proxy) Validate

func (m *OfcCT_Proxy) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Proxy and its children

func (*OfcCT_Proxy) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Proxy) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Proxy and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_R

type OfcCT_R struct {
  IdAttr  string
  TypeAttr OfcST_RType
  HowAttr  OfcST_How
  IdrefAttr *string
  Proxy   []*OfcCT_Proxy
}

func NewOfcCT_R

func NewOfcCT_R() *OfcCT_R

func (*OfcCT_R) MarshalXML

func (m *OfcCT_R) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_R) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_R) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_R) Validate

func (m *OfcCT_R) Validate() error

Validate validates the OfcCT_R and its children

func (*OfcCT_R) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_R) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_R and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_RegroupTable

type OfcCT_RegroupTable struct {
  Entry  []*OfcCT_Entry
  ExtAttr ST_Ext
}

func NewOfcCT_RegroupTable

func NewOfcCT_RegroupTable() *OfcCT_RegroupTable

func (*OfcCT_RegroupTable) MarshalXML

func (m *OfcCT_RegroupTable) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_RegroupTable) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_RegroupTable) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_RegroupTable) Validate

func (m *OfcCT_RegroupTable) Validate() error

Validate validates the OfcCT_RegroupTable and its children

func (*OfcCT_RegroupTable) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_RegroupTable) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_RegroupTable and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Relation

type OfcCT_Relation struct {
  IdsrcAttr *string
  IddestAttr *string
  IdcntrAttr *string
  ExtAttr  ST_Ext
}

func NewOfcCT_Relation

func NewOfcCT_Relation() *OfcCT_Relation

func (*OfcCT_Relation) MarshalXML

func (m *OfcCT_Relation) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Relation) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Relation) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Relation) Validate

func (m *OfcCT_Relation) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Relation and its children

func (*OfcCT_Relation) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Relation) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Relation and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_RelationTable

type OfcCT_RelationTable struct {
  Rel   []*OfcCT_Relation
  ExtAttr ST_Ext
}

func NewOfcCT_RelationTable

func NewOfcCT_RelationTable() *OfcCT_RelationTable

func (*OfcCT_RelationTable) MarshalXML

func (m *OfcCT_RelationTable) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_RelationTable) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_RelationTable) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_RelationTable) Validate

func (m *OfcCT_RelationTable) Validate() error

Validate validates the OfcCT_RelationTable and its children

func (*OfcCT_RelationTable) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_RelationTable) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_RelationTable and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Rules

type OfcCT_Rules struct {
  R    []*OfcCT_R
  ExtAttr ST_Ext
}

func NewOfcCT_Rules

func NewOfcCT_Rules() *OfcCT_Rules

func (*OfcCT_Rules) MarshalXML

func (m *OfcCT_Rules) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Rules) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Rules) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Rules) Validate

func (m *OfcCT_Rules) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Rules and its children

func (*OfcCT_Rules) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Rules) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Rules and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_ShapeDefaults

type OfcCT_ShapeDefaults struct {
  SpidmaxAttr   *int64
  StyleAttr    *string
  FillAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  FillcolorAttr  *string
  StrokeAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  StrokecolorAttr *string
  AllowincellAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  Fill      *Fill
  Stroke     *Stroke
  Textbox     *Textbox
  Shadow     *Shadow
  Skew      *OfcSkew
  Extrusion    *OfcExtrusion
  Callout     *OfcCallout
  Lock      *OfcLock
  Colormru    *OfcCT_ColorMru
  Colormenu    *OfcCT_ColorMenu
  ExtAttr     ST_Ext
}

func NewOfcCT_ShapeDefaults

func NewOfcCT_ShapeDefaults() *OfcCT_ShapeDefaults

func (*OfcCT_ShapeDefaults) MarshalXML

func (m *OfcCT_ShapeDefaults) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_ShapeDefaults) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_ShapeDefaults) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_ShapeDefaults) Validate

func (m *OfcCT_ShapeDefaults) Validate() error

Validate validates the OfcCT_ShapeDefaults and its children

func (*OfcCT_ShapeDefaults) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_ShapeDefaults) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_ShapeDefaults and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_ShapeLayout

type OfcCT_ShapeLayout struct {
  Idmap    *OfcCT_IdMap
  Regrouptable *OfcCT_RegroupTable
  Rules    *OfcCT_Rules
  ExtAttr   ST_Ext
}

func NewOfcCT_ShapeLayout

func NewOfcCT_ShapeLayout() *OfcCT_ShapeLayout

func (*OfcCT_ShapeLayout) MarshalXML

func (m *OfcCT_ShapeLayout) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_ShapeLayout) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_ShapeLayout) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_ShapeLayout) Validate

func (m *OfcCT_ShapeLayout) Validate() error

Validate validates the OfcCT_ShapeLayout and its children

func (*OfcCT_ShapeLayout) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_ShapeLayout) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_ShapeLayout and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_SignatureLine

type OfcCT_SignatureLine struct {
  IssignaturelineAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  IdAttr           *string
  ProvidAttr         *string
  SigninginstructionssetAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  AllowcommentsAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  ShowsigndateAttr      sharedTypes.ST_TrueFalse
  SuggestedsignerAttr    *string
  Suggestedsigner2Attr    *string
  SuggestedsigneremailAttr  *string
  SigninginstructionsAttr  *string
  AddlxmlAttr        *string
  SigprovurlAttr       *string
  ExtAttr          ST_Ext
}

func NewOfcCT_SignatureLine

func NewOfcCT_SignatureLine() *OfcCT_SignatureLine

func (*OfcCT_SignatureLine) MarshalXML

func (m *OfcCT_SignatureLine) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_SignatureLine) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_SignatureLine) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_SignatureLine) Validate

func (m *OfcCT_SignatureLine) Validate() error

Validate validates the OfcCT_SignatureLine and its children

func (*OfcCT_SignatureLine) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_SignatureLine) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_SignatureLine and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_Skew

type OfcCT_Skew struct {
  IdAttr   *string
  OnAttr   sharedTypes.ST_TrueFalse
  OffsetAttr *string
  OriginAttr *string
  MatrixAttr *string
  ExtAttr  ST_Ext
}

func NewOfcCT_Skew

func NewOfcCT_Skew() *OfcCT_Skew

func (*OfcCT_Skew) MarshalXML

func (m *OfcCT_Skew) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Skew) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_Skew) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_Skew) Validate

func (m *OfcCT_Skew) Validate() error

Validate validates the OfcCT_Skew and its children

func (*OfcCT_Skew) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_Skew) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_Skew and its children, prefixing error messages with path

type OfcCT_StrokeChild

type OfcCT_StrokeChild struct {
  OnAttr        sharedTypes.ST_TrueFalse
  WeightAttr      *string
  ColorAttr      *string
  Color2Attr      *string
  OpacityAttr     *string
  LinestyleAttr    ST_StrokeLineStyle
  MiterlimitAttr    *float64
  JoinstyleAttr    ST_StrokeJoinStyle
  EndcapAttr      ST_StrokeEndCap
  DashstyleAttr    *string
  InsetpenAttr     sharedTypes.ST_TrueFalse
  FilltypeAttr     ST_FillType
  SrcAttr       *string
  ImageaspectAttr   ST_ImageAspect
  ImagesizeAttr    *string
  ImagealignshapeAttr sharedTypes.ST_TrueFalse
  StartarrowAttr    ST_StrokeArrowType
  StartarrowwidthAttr ST_StrokeArrowWidth
  StartarrowlengthAttr ST_StrokeArrowLength
  EndarrowAttr     ST_StrokeArrowType
  EndarrowwidthAttr  ST_StrokeArrowWidth
  EndarrowlengthAttr  ST_StrokeArrowLength
  HrefAttr       *string
  AlthrefAttr     *string
  TitleAttr      *string
  ForcedashAttr    sharedTypes.ST_TrueFalse
  ExtAttr       ST_Ext
}

func NewOfcCT_StrokeChild

func NewOfcCT_StrokeChild() *OfcCT_StrokeChild

func (*OfcCT_StrokeChild) MarshalXML

func (m *OfcCT_StrokeChild) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_StrokeChild) UnmarshalXML

func (m *OfcCT_StrokeChild) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCT_StrokeChild) Validate

func (m *OfcCT_StrokeChild) Validate() error

Validate validates the OfcCT_StrokeChild and its children

func (*OfcCT_StrokeChild) ValidateWithPath

func (m *OfcCT_StrokeChild) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCT_StrokeChild and its children, prefixing error messages with path

type OfcCallout

type OfcCallout struct {
  OfcCT_Callout
}

func NewOfcCallout

func NewOfcCallout() *OfcCallout

func (*OfcCallout) MarshalXML

func (m *OfcCallout) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCallout) UnmarshalXML

func (m *OfcCallout) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcCallout) Validate

func (m *OfcCallout) Validate() error

Validate validates the OfcCallout and its children

func (*OfcCallout) ValidateWithPath

func (m *OfcCallout) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcCallout and its children, prefixing error messages with path

type OfcClippath

type OfcClippath struct {
  OfcCT_ClipPath
}

func NewOfcClippath

func NewOfcClippath() *OfcClippath

func (*OfcClippath) MarshalXML

func (m *OfcClippath) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcClippath) UnmarshalXML

func (m *OfcClippath) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcClippath) Validate

func (m *OfcClippath) Validate() error

Validate validates the OfcClippath and its children

func (*OfcClippath) ValidateWithPath

func (m *OfcClippath) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcClippath and its children, prefixing error messages with path

type OfcColumn

type OfcColumn struct {
  OfcCT_StrokeChild
}

func NewOfcColumn

func NewOfcColumn() *OfcColumn

func (*OfcColumn) MarshalXML

func (m *OfcColumn) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcColumn) UnmarshalXML

func (m *OfcColumn) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcColumn) Validate

func (m *OfcColumn) Validate() error

Validate validates the OfcColumn and its children

func (*OfcColumn) ValidateWithPath

func (m *OfcColumn) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcColumn and its children, prefixing error messages with path

type OfcComplex

type OfcComplex struct {
  OfcCT_Complex
}

func NewOfcComplex

func NewOfcComplex() *OfcComplex

func (*OfcComplex) MarshalXML

func (m *OfcComplex) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcComplex) UnmarshalXML

func (m *OfcComplex) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcComplex) Validate

func (m *OfcComplex) Validate() error

Validate validates the OfcComplex and its children

func (*OfcComplex) ValidateWithPath

func (m *OfcComplex) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcComplex and its children, prefixing error messages with path

type OfcDiagram

type OfcDiagram struct {
  OfcCT_Diagram
}

func NewOfcDiagram

func NewOfcDiagram() *OfcDiagram

func (*OfcDiagram) MarshalXML

func (m *OfcDiagram) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcDiagram) UnmarshalXML

func (m *OfcDiagram) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcDiagram) Validate

func (m *OfcDiagram) Validate() error

Validate validates the OfcDiagram and its children

func (*OfcDiagram) ValidateWithPath

func (m *OfcDiagram) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcDiagram and its children, prefixing error messages with path

type OfcEquationxml

type OfcEquationxml struct {
  OfcCT_EquationXml
}

func NewOfcEquationxml

func NewOfcEquationxml() *OfcEquationxml

func (*OfcEquationxml) MarshalXML

func (m *OfcEquationxml) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcEquationxml) UnmarshalXML

func (m *OfcEquationxml) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcEquationxml) Validate

func (m *OfcEquationxml) Validate() error

Validate validates the OfcEquationxml and its children

func (*OfcEquationxml) ValidateWithPath

func (m *OfcEquationxml) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcEquationxml and its children, prefixing error messages with path

type OfcExtrusion

type OfcExtrusion struct {
  OfcCT_Extrusion
}

func NewOfcExtrusion

func NewOfcExtrusion() *OfcExtrusion

func (*OfcExtrusion) MarshalXML

func (m *OfcExtrusion) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcExtrusion) UnmarshalXML

func (m *OfcExtrusion) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcExtrusion) Validate

func (m *OfcExtrusion) Validate() error

Validate validates the OfcExtrusion and its children

func (*OfcExtrusion) ValidateWithPath

func (m *OfcExtrusion) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcExtrusion and its children, prefixing error messages with path

type OfcFill

type OfcFill struct {
  OfcCT_Fill
}

func NewOfcFill

func NewOfcFill() *OfcFill

func (*OfcFill) MarshalXML

func (m *OfcFill) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcFill) UnmarshalXML

func (m *OfcFill) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcFill) Validate

func (m *OfcFill) Validate() error

Validate validates the OfcFill and its children

func (*OfcFill) ValidateWithPath

func (m *OfcFill) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcFill and its children, prefixing error messages with path

type OfcInk

type OfcInk struct {
  OfcCT_Ink
}

func NewOfcInk

func NewOfcInk() *OfcInk

func (*OfcInk) MarshalXML

func (m *OfcInk) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcInk) UnmarshalXML

func (m *OfcInk) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcInk) Validate

func (m *OfcInk) Validate() error

Validate validates the OfcInk and its children

func (*OfcInk) ValidateWithPath

func (m *OfcInk) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcInk and its children, prefixing error messages with path

type OfcLeft

type OfcLeft struct {
  OfcCT_StrokeChild
}

func NewOfcLeft

func NewOfcLeft() *OfcLeft

func (*OfcLeft) MarshalXML

func (m *OfcLeft) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcLeft) UnmarshalXML

func (m *OfcLeft) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcLeft) Validate

func (m *OfcLeft) Validate() error

Validate validates the OfcLeft and its children

func (*OfcLeft) ValidateWithPath

func (m *OfcLeft) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcLeft and its children, prefixing error messages with path

type OfcLock

type OfcLock struct {
  OfcCT_Lock
}

func NewOfcLock

func NewOfcLock() *OfcLock

func (*OfcLock) MarshalXML

func (m *OfcLock) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcLock) UnmarshalXML

func (m *OfcLock) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcLock) Validate

func (m *OfcLock) Validate() error

Validate validates the OfcLock and its children

func (*OfcLock) ValidateWithPath

func (m *OfcLock) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcLock and its children, prefixing error messages with path

type OfcOLEObject

type OfcOLEObject struct {
  OfcCT_OLEObject
}

func NewOfcOLEObject

func NewOfcOLEObject() *OfcOLEObject

func (*OfcOLEObject) MarshalXML

func (m *OfcOLEObject) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcOLEObject) UnmarshalXML

func (m *OfcOLEObject) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcOLEObject) Validate

func (m *OfcOLEObject) Validate() error

Validate validates the OfcOLEObject and its children

func (*OfcOLEObject) ValidateWithPath

func (m *OfcOLEObject) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcOLEObject and its children, prefixing error messages with path

type OfcRight

type OfcRight struct {
  OfcCT_StrokeChild
}

func NewOfcRight

func NewOfcRight() *OfcRight

func (*OfcRight) MarshalXML

func (m *OfcRight) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcRight) UnmarshalXML

func (m *OfcRight) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcRight) Validate

func (m *OfcRight) Validate() error

Validate validates the OfcRight and its children

func (*OfcRight) ValidateWithPath

func (m *OfcRight) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcRight and its children, prefixing error messages with path

type OfcST_Angle

type OfcST_Angle byte
const (
  OfcST_AngleUnset OfcST_Angle = 0
  OfcST_AngleAny  OfcST_Angle = 1
  OfcST_Angle30  OfcST_Angle = 2
  OfcST_Angle45  OfcST_Angle = 3
  OfcST_Angle60  OfcST_Angle = 4
  OfcST_Angle90  OfcST_Angle = 5
  OfcST_AngleAuto OfcST_Angle = 6
)

func (OfcST_Angle) MarshalXML

func (m OfcST_Angle) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_Angle) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_Angle) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_Angle) String

func (m OfcST_Angle) String() string

func (*OfcST_Angle) UnmarshalXML

func (m *OfcST_Angle) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_Angle) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_Angle) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_Angle) Validate

func (m OfcST_Angle) Validate() error

func (OfcST_Angle) ValidateWithPath

func (m OfcST_Angle) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_BWMode

type OfcST_BWMode byte
const (
  OfcST_BWModeUnset       OfcST_BWMode = 0
  OfcST_BWModeColor       OfcST_BWMode = 1
  OfcST_BWModeAuto       OfcST_BWMode = 2
  OfcST_BWModeGrayScale     OfcST_BWMode = 3
  OfcST_BWModeLightGrayscale  OfcST_BWMode = 4
  OfcST_BWModeInverseGray    OfcST_BWMode = 5
  OfcST_BWModeGrayOutline    OfcST_BWMode = 6
  OfcST_BWModeHighContrast   OfcST_BWMode = 7
  OfcST_BWModeBlack       OfcST_BWMode = 8
  OfcST_BWModeWhite       OfcST_BWMode = 9
  OfcST_BWModeHide       OfcST_BWMode = 10
  OfcST_BWModeUndrawn      OfcST_BWMode = 11
  OfcST_BWModeBlackTextAndLines OfcST_BWMode = 12
)

func (OfcST_BWMode) MarshalXML

func (m OfcST_BWMode) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_BWMode) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_BWMode) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_BWMode) String

func (m OfcST_BWMode) String() string

func (*OfcST_BWMode) UnmarshalXML

func (m *OfcST_BWMode) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_BWMode) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_BWMode) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_BWMode) Validate

func (m OfcST_BWMode) Validate() error

func (OfcST_BWMode) ValidateWithPath

func (m OfcST_BWMode) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_CalloutPlacement

type OfcST_CalloutPlacement byte
const (
  OfcST_CalloutPlacementUnset OfcST_CalloutPlacement = 0
  OfcST_CalloutPlacementTop  OfcST_CalloutPlacement = 1
  OfcST_CalloutPlacementCenter OfcST_CalloutPlacement = 2
  OfcST_CalloutPlacementBottom OfcST_CalloutPlacement = 3
  OfcST_CalloutPlacementUser  OfcST_CalloutPlacement = 4
)

func (OfcST_CalloutPlacement) MarshalXML

func (m OfcST_CalloutPlacement) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_CalloutPlacement) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_CalloutPlacement) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_CalloutPlacement) String

func (m OfcST_CalloutPlacement) String() string

func (*OfcST_CalloutPlacement) UnmarshalXML

func (m *OfcST_CalloutPlacement) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_CalloutPlacement) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_CalloutPlacement) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_CalloutPlacement) Validate

func (m OfcST_CalloutPlacement) Validate() error

func (OfcST_CalloutPlacement) ValidateWithPath

func (m OfcST_CalloutPlacement) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_ColorMode

type OfcST_ColorMode byte
const (
  OfcST_ColorModeUnset OfcST_ColorMode = 0
  OfcST_ColorModeAuto  OfcST_ColorMode = 1
  OfcST_ColorModeCustom OfcST_ColorMode = 2
)

func (OfcST_ColorMode) MarshalXML

func (m OfcST_ColorMode) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_ColorMode) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_ColorMode) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_ColorMode) String

func (m OfcST_ColorMode) String() string

func (*OfcST_ColorMode) UnmarshalXML

func (m *OfcST_ColorMode) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_ColorMode) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_ColorMode) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_ColorMode) Validate

func (m OfcST_ColorMode) Validate() error

func (OfcST_ColorMode) ValidateWithPath

func (m OfcST_ColorMode) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_ConnectType

type OfcST_ConnectType byte
const (
  OfcST_ConnectTypeUnset  OfcST_ConnectType = 0
  OfcST_ConnectTypeNone   OfcST_ConnectType = 1
  OfcST_ConnectTypeRect   OfcST_ConnectType = 2
  OfcST_ConnectTypeSegments OfcST_ConnectType = 3
  OfcST_ConnectTypeCustom  OfcST_ConnectType = 4
)

func (OfcST_ConnectType) MarshalXML

func (m OfcST_ConnectType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_ConnectType) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_ConnectType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_ConnectType) String

func (m OfcST_ConnectType) String() string

func (*OfcST_ConnectType) UnmarshalXML

func (m *OfcST_ConnectType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_ConnectType) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_ConnectType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_ConnectType) Validate

func (m OfcST_ConnectType) Validate() error

func (OfcST_ConnectType) ValidateWithPath

func (m OfcST_ConnectType) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_ConnectorType

type OfcST_ConnectorType byte
const (
  OfcST_ConnectorTypeUnset  OfcST_ConnectorType = 0
  OfcST_ConnectorTypeNone   OfcST_ConnectorType = 1
  OfcST_ConnectorTypeStraight OfcST_ConnectorType = 2
  OfcST_ConnectorTypeElbow  OfcST_ConnectorType = 3
  OfcST_ConnectorTypeCurved  OfcST_ConnectorType = 4
)

func (OfcST_ConnectorType) MarshalXML

func (m OfcST_ConnectorType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_ConnectorType) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_ConnectorType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_ConnectorType) String

func (m OfcST_ConnectorType) String() string

func (*OfcST_ConnectorType) UnmarshalXML

func (m *OfcST_ConnectorType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_ConnectorType) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_ConnectorType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_ConnectorType) Validate

func (m OfcST_ConnectorType) Validate() error

func (OfcST_ConnectorType) ValidateWithPath

func (m OfcST_ConnectorType) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_DiagramLayout

type OfcST_DiagramLayout byte
const (
  OfcST_DiagramLayoutUnset OfcST_DiagramLayout = 0
  OfcST_DiagramLayout0   OfcST_DiagramLayout = 1
  OfcST_DiagramLayout1   OfcST_DiagramLayout = 2
  OfcST_DiagramLayout2   OfcST_DiagramLayout = 3
  OfcST_DiagramLayout3   OfcST_DiagramLayout = 4
)

func (OfcST_DiagramLayout) MarshalXML

func (m OfcST_DiagramLayout) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_DiagramLayout) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_DiagramLayout) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_DiagramLayout) String

func (m OfcST_DiagramLayout) String() string

func (*OfcST_DiagramLayout) UnmarshalXML

func (m *OfcST_DiagramLayout) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_DiagramLayout) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_DiagramLayout) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_DiagramLayout) Validate

func (m OfcST_DiagramLayout) Validate() error

func (OfcST_DiagramLayout) ValidateWithPath

func (m OfcST_DiagramLayout) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_ExtrusionPlane

type OfcST_ExtrusionPlane byte
const (
  OfcST_ExtrusionPlaneUnset OfcST_ExtrusionPlane = 0
  OfcST_ExtrusionPlaneXY  OfcST_ExtrusionPlane = 1
  OfcST_ExtrusionPlaneZX  OfcST_ExtrusionPlane = 2
  OfcST_ExtrusionPlaneYZ  OfcST_ExtrusionPlane = 3
)

func (OfcST_ExtrusionPlane) MarshalXML

func (m OfcST_ExtrusionPlane) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_ExtrusionPlane) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_ExtrusionPlane) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_ExtrusionPlane) String

func (m OfcST_ExtrusionPlane) String() string

func (*OfcST_ExtrusionPlane) UnmarshalXML

func (m *OfcST_ExtrusionPlane) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_ExtrusionPlane) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_ExtrusionPlane) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_ExtrusionPlane) Validate

func (m OfcST_ExtrusionPlane) Validate() error

func (OfcST_ExtrusionPlane) ValidateWithPath

func (m OfcST_ExtrusionPlane) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_ExtrusionRender

type OfcST_ExtrusionRender byte
const (
  OfcST_ExtrusionRenderUnset    OfcST_ExtrusionRender = 0
  OfcST_ExtrusionRenderSolid    OfcST_ExtrusionRender = 1
  OfcST_ExtrusionRenderWireFrame  OfcST_ExtrusionRender = 2
  OfcST_ExtrusionRenderBoundingCube OfcST_ExtrusionRender = 3
)

func (OfcST_ExtrusionRender) MarshalXML

func (m OfcST_ExtrusionRender) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_ExtrusionRender) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_ExtrusionRender) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_ExtrusionRender) String

func (m OfcST_ExtrusionRender) String() string

func (*OfcST_ExtrusionRender) UnmarshalXML

func (m *OfcST_ExtrusionRender) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_ExtrusionRender) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_ExtrusionRender) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_ExtrusionRender) Validate

func (m OfcST_ExtrusionRender) Validate() error

func (OfcST_ExtrusionRender) ValidateWithPath

func (m OfcST_ExtrusionRender) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_ExtrusionType

type OfcST_ExtrusionType byte
const (
  OfcST_ExtrusionTypeUnset    OfcST_ExtrusionType = 0
  OfcST_ExtrusionTypePerspective OfcST_ExtrusionType = 1
  OfcST_ExtrusionTypeParallel  OfcST_ExtrusionType = 2
)

func (OfcST_ExtrusionType) MarshalXML

func (m OfcST_ExtrusionType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_ExtrusionType) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_ExtrusionType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_ExtrusionType) String

func (m OfcST_ExtrusionType) String() string

func (*OfcST_ExtrusionType) UnmarshalXML

func (m *OfcST_ExtrusionType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_ExtrusionType) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_ExtrusionType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_ExtrusionType) Validate

func (m OfcST_ExtrusionType) Validate() error

func (OfcST_ExtrusionType) ValidateWithPath

func (m OfcST_ExtrusionType) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_FillType

type OfcST_FillType byte
const (
  OfcST_FillTypeUnset      OfcST_FillType = 0
  OfcST_FillTypeGradientCenter  OfcST_FillType = 1
  OfcST_FillTypeSolid      OfcST_FillType = 2
  OfcST_FillTypePattern     OfcST_FillType = 3
  OfcST_FillTypeTile       OfcST_FillType = 4
  OfcST_FillTypeFrame      OfcST_FillType = 5
  OfcST_FillTypeGradientUnscaled OfcST_FillType = 6
  OfcST_FillTypeGradientRadial  OfcST_FillType = 7
  OfcST_FillTypeGradient     OfcST_FillType = 8
  OfcST_FillTypeBackground    OfcST_FillType = 9
)

func (OfcST_FillType) MarshalXML

func (m OfcST_FillType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_FillType) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_FillType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_FillType) String

func (m OfcST_FillType) String() string

func (*OfcST_FillType) UnmarshalXML

func (m *OfcST_FillType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_FillType) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_FillType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_FillType) Validate

func (m OfcST_FillType) Validate() error

func (OfcST_FillType) ValidateWithPath

func (m OfcST_FillType) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_How

type OfcST_How byte
const (
  OfcST_HowUnset OfcST_How = 0
  OfcST_HowTop  OfcST_How = 1
  OfcST_HowMiddle OfcST_How = 2
  OfcST_HowBottom OfcST_How = 3
  OfcST_HowLeft  OfcST_How = 4
  OfcST_HowCenter OfcST_How = 5
  OfcST_HowRight OfcST_How = 6
)

func (OfcST_How) MarshalXML

func (m OfcST_How) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_How) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_How) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_How) String

func (m OfcST_How) String() string

func (*OfcST_How) UnmarshalXML

func (m *OfcST_How) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_How) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_How) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_How) Validate

func (m OfcST_How) Validate() error

func (OfcST_How) ValidateWithPath

func (m OfcST_How) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_HrAlign

type OfcST_HrAlign byte
const (
  OfcST_HrAlignUnset OfcST_HrAlign = 0
  OfcST_HrAlignLeft  OfcST_HrAlign = 1
  OfcST_HrAlignRight OfcST_HrAlign = 2
  OfcST_HrAlignCenter OfcST_HrAlign = 3
)

func (OfcST_HrAlign) MarshalXML

func (m OfcST_HrAlign) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_HrAlign) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_HrAlign) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_HrAlign) String

func (m OfcST_HrAlign) String() string

func (*OfcST_HrAlign) UnmarshalXML

func (m *OfcST_HrAlign) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_HrAlign) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_HrAlign) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_HrAlign) Validate

func (m OfcST_HrAlign) Validate() error

func (OfcST_HrAlign) ValidateWithPath

func (m OfcST_HrAlign) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_InsetMode

type OfcST_InsetMode byte
const (
  OfcST_InsetModeUnset OfcST_InsetMode = 0
  OfcST_InsetModeAuto  OfcST_InsetMode = 1
  OfcST_InsetModeCustom OfcST_InsetMode = 2
)

func (OfcST_InsetMode) MarshalXML

func (m OfcST_InsetMode) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_InsetMode) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_InsetMode) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_InsetMode) String

func (m OfcST_InsetMode) String() string

func (*OfcST_InsetMode) UnmarshalXML

func (m *OfcST_InsetMode) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_InsetMode) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_InsetMode) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_InsetMode) Validate

func (m OfcST_InsetMode) Validate() error

func (OfcST_InsetMode) ValidateWithPath

func (m OfcST_InsetMode) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_OLEDrawAspect

type OfcST_OLEDrawAspect byte
const (
  OfcST_OLEDrawAspectUnset  OfcST_OLEDrawAspect = 0
  OfcST_OLEDrawAspectContent OfcST_OLEDrawAspect = 1
  OfcST_OLEDrawAspectIcon  OfcST_OLEDrawAspect = 2
)

func (OfcST_OLEDrawAspect) MarshalXML

func (m OfcST_OLEDrawAspect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_OLEDrawAspect) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_OLEDrawAspect) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_OLEDrawAspect) String

func (m OfcST_OLEDrawAspect) String() string

func (*OfcST_OLEDrawAspect) UnmarshalXML

func (m *OfcST_OLEDrawAspect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_OLEDrawAspect) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_OLEDrawAspect) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_OLEDrawAspect) Validate

func (m OfcST_OLEDrawAspect) Validate() error

func (OfcST_OLEDrawAspect) ValidateWithPath

func (m OfcST_OLEDrawAspect) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_OLEType

type OfcST_OLEType byte
const (
  OfcST_OLETypeUnset OfcST_OLEType = 0
  OfcST_OLETypeEmbed OfcST_OLEType = 1
  OfcST_OLETypeLink OfcST_OLEType = 2
)

func (OfcST_OLEType) MarshalXML

func (m OfcST_OLEType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_OLEType) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_OLEType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_OLEType) String

func (m OfcST_OLEType) String() string

func (*OfcST_OLEType) UnmarshalXML

func (m *OfcST_OLEType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_OLEType) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_OLEType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_OLEType) Validate

func (m OfcST_OLEType) Validate() error

func (OfcST_OLEType) ValidateWithPath

func (m OfcST_OLEType) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_OLEUpdateMode

type OfcST_OLEUpdateMode byte
const (
  OfcST_OLEUpdateModeUnset OfcST_OLEUpdateMode = 0
  OfcST_OLEUpdateModeAlways OfcST_OLEUpdateMode = 1
  OfcST_OLEUpdateModeOnCall OfcST_OLEUpdateMode = 2
)

func (OfcST_OLEUpdateMode) MarshalXML

func (m OfcST_OLEUpdateMode) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_OLEUpdateMode) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_OLEUpdateMode) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_OLEUpdateMode) String

func (m OfcST_OLEUpdateMode) String() string

func (*OfcST_OLEUpdateMode) UnmarshalXML

func (m *OfcST_OLEUpdateMode) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_OLEUpdateMode) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_OLEUpdateMode) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_OLEUpdateMode) Validate

func (m OfcST_OLEUpdateMode) Validate() error

func (OfcST_OLEUpdateMode) ValidateWithPath

func (m OfcST_OLEUpdateMode) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_RType

type OfcST_RType byte
const (
  OfcST_RTypeUnset   OfcST_RType = 0
  OfcST_RTypeArc    OfcST_RType = 1
  OfcST_RTypeCallout  OfcST_RType = 2
  OfcST_RTypeConnector OfcST_RType = 3
  OfcST_RTypeAlign   OfcST_RType = 4
)

func (OfcST_RType) MarshalXML

func (m OfcST_RType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_RType) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_RType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_RType) String

func (m OfcST_RType) String() string

func (*OfcST_RType) UnmarshalXML

func (m *OfcST_RType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_RType) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_RType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_RType) Validate

func (m OfcST_RType) Validate() error

func (OfcST_RType) ValidateWithPath

func (m OfcST_RType) ValidateWithPath(path string) error

type OfcST_ScreenSize

type OfcST_ScreenSize byte
const (
  OfcST_ScreenSizeUnset  OfcST_ScreenSize = 0
  OfcST_ScreenSize544x376 OfcST_ScreenSize = 1
  OfcST_ScreenSize640x480 OfcST_ScreenSize = 2
  OfcST_ScreenSize720x512 OfcST_ScreenSize = 3
  OfcST_ScreenSize800x600 OfcST_ScreenSize = 4
  OfcST_ScreenSize1024x768 OfcST_ScreenSize = 5
  OfcST_ScreenSize1152x862 OfcST_ScreenSize = 6
)

func (OfcST_ScreenSize) MarshalXML

func (m OfcST_ScreenSize) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (OfcST_ScreenSize) MarshalXMLAttr

func (e OfcST_ScreenSize) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (OfcST_ScreenSize) String

func (m OfcST_ScreenSize) String() string

func (*OfcST_ScreenSize) UnmarshalXML

func (m *OfcST_ScreenSize) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcST_ScreenSize) UnmarshalXMLAttr

func (e *OfcST_ScreenSize) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (OfcST_ScreenSize) Validate

func (m OfcST_ScreenSize) Validate() error

func (OfcST_ScreenSize) ValidateWithPath

func (m OfcST_ScreenSize) ValidateWithPath(path string) error

type OfcShapedefaults

type OfcShapedefaults struct {
  OfcCT_ShapeDefaults
}

func NewOfcShapedefaults

func NewOfcShapedefaults() *OfcShapedefaults

func (*OfcShapedefaults) MarshalXML

func (m *OfcShapedefaults) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcShapedefaults) UnmarshalXML

func (m *OfcShapedefaults) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcShapedefaults) Validate

func (m *OfcShapedefaults) Validate() error

Validate validates the OfcShapedefaults and its children

func (*OfcShapedefaults) ValidateWithPath

func (m *OfcShapedefaults) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcShapedefaults and its children, prefixing error messages with path

type OfcShapelayout

type OfcShapelayout struct {
  OfcCT_ShapeLayout
}

func NewOfcShapelayout

func NewOfcShapelayout() *OfcShapelayout

func (*OfcShapelayout) MarshalXML

func (m *OfcShapelayout) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcShapelayout) UnmarshalXML

func (m *OfcShapelayout) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcShapelayout) Validate

func (m *OfcShapelayout) Validate() error

Validate validates the OfcShapelayout and its children

func (*OfcShapelayout) ValidateWithPath

func (m *OfcShapelayout) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcShapelayout and its children, prefixing error messages with path

type OfcSignatureline

type OfcSignatureline struct {
  OfcCT_SignatureLine
}

func NewOfcSignatureline

func NewOfcSignatureline() *OfcSignatureline

func (*OfcSignatureline) MarshalXML

func (m *OfcSignatureline) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcSignatureline) UnmarshalXML

func (m *OfcSignatureline) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcSignatureline) Validate

func (m *OfcSignatureline) Validate() error

Validate validates the OfcSignatureline and its children

func (*OfcSignatureline) ValidateWithPath

func (m *OfcSignatureline) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcSignatureline and its children, prefixing error messages with path

type OfcSkew

type OfcSkew struct {
  OfcCT_Skew
}

func NewOfcSkew

func NewOfcSkew() *OfcSkew

func (*OfcSkew) MarshalXML

func (m *OfcSkew) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcSkew) UnmarshalXML

func (m *OfcSkew) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcSkew) Validate

func (m *OfcSkew) Validate() error

Validate validates the OfcSkew and its children

func (*OfcSkew) ValidateWithPath

func (m *OfcSkew) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcSkew and its children, prefixing error messages with path

type OfcTop

type OfcTop struct {
  OfcCT_StrokeChild
}

func NewOfcTop

func NewOfcTop() *OfcTop

func (*OfcTop) MarshalXML

func (m *OfcTop) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcTop) UnmarshalXML

func (m *OfcTop) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*OfcTop) Validate

func (m *OfcTop) Validate() error

Validate validates the OfcTop and its children

func (*OfcTop) ValidateWithPath

func (m *OfcTop) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the OfcTop and its children, prefixing error messages with path

type Oval

type Oval struct {
  CT_Oval
}

func NewOval

func NewOval() *Oval

func (*Oval) MarshalXML

func (m *Oval) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Oval) UnmarshalXML

func (m *Oval) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Oval) Validate

func (m *Oval) Validate() error

Validate validates the Oval and its children

func (*Oval) ValidateWithPath

func (m *Oval) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Oval and its children, prefixing error messages with path

type Path

type Path struct {
  CT_Path
}

func NewPath

func NewPath() *Path

func (*Path) MarshalXML

func (m *Path) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Path) UnmarshalXML

func (m *Path) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Path) Validate

func (m *Path) Validate() error

Validate validates the Path and its children

func (*Path) ValidateWithPath

func (m *Path) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Path and its children, prefixing error messages with path

type Polyline

type Polyline struct {
  CT_PolyLine
}

func NewPolyline

func NewPolyline() *Polyline

func (*Polyline) MarshalXML

func (m *Polyline) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Polyline) UnmarshalXML

func (m *Polyline) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Polyline) Validate

func (m *Polyline) Validate() error

Validate validates the Polyline and its children

func (*Polyline) ValidateWithPath

func (m *Polyline) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Polyline and its children, prefixing error messages with path

type Rect

type Rect struct {
  CT_Rect
}

func NewRect

func NewRect() *Rect

func (*Rect) MarshalXML

func (m *Rect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Rect) UnmarshalXML

func (m *Rect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Rect) Validate

func (m *Rect) Validate() error

Validate validates the Rect and its children

func (*Rect) ValidateWithPath

func (m *Rect) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Rect and its children, prefixing error messages with path

type Roundrect

type Roundrect struct {
  CT_RoundRect
}

func NewRoundrect

func NewRoundrect() *Roundrect

func (*Roundrect) MarshalXML

func (m *Roundrect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Roundrect) UnmarshalXML

func (m *Roundrect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Roundrect) Validate

func (m *Roundrect) Validate() error

Validate validates the Roundrect and its children

func (*Roundrect) ValidateWithPath

func (m *Roundrect) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Roundrect and its children, prefixing error messages with path

type ST_EditAs

type ST_EditAs byte
const (
  ST_EditAsUnset  ST_EditAs = 0
  ST_EditAsCanvas  ST_EditAs = 1
  ST_EditAsOrgchart ST_EditAs = 2
  ST_EditAsRadial  ST_EditAs = 3
  ST_EditAsCycle  ST_EditAs = 4
  ST_EditAsStacked ST_EditAs = 5
  ST_EditAsVenn   ST_EditAs = 6
  ST_EditAsBullseye ST_EditAs = 7
)

func (ST_EditAs) MarshalXML

func (m ST_EditAs) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_EditAs) MarshalXMLAttr

func (e ST_EditAs) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_EditAs) String

func (m ST_EditAs) String() string

func (*ST_EditAs) UnmarshalXML

func (m *ST_EditAs) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_EditAs) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_EditAs) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_EditAs) Validate

func (m ST_EditAs) Validate() error

func (ST_EditAs) ValidateWithPath

func (m ST_EditAs) ValidateWithPath(path string) error

type ST_Ext

type ST_Ext byte
const (
  ST_ExtUnset       ST_Ext = 0
  ST_ExtView        ST_Ext = 1
  ST_ExtEdit        ST_Ext = 2
  ST_ExtBackwardCompatible ST_Ext = 3
)

func (ST_Ext) MarshalXML

func (m ST_Ext) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_Ext) MarshalXMLAttr

func (e ST_Ext) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_Ext) String

func (m ST_Ext) String() string

func (*ST_Ext) UnmarshalXML

func (m *ST_Ext) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_Ext) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_Ext) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_Ext) Validate

func (m ST_Ext) Validate() error

func (ST_Ext) ValidateWithPath

func (m ST_Ext) ValidateWithPath(path string) error

type ST_FillMethod

type ST_FillMethod byte
const (
  ST_FillMethodUnset    ST_FillMethod = 0
  ST_FillMethodNone    ST_FillMethod = 1
  ST_FillMethodLinear   ST_FillMethod = 2
  ST_FillMethodSigma    ST_FillMethod = 3
  ST_FillMethodAny     ST_FillMethod = 4
  ST_FillMethodLinearSigma ST_FillMethod = 5
)

func (ST_FillMethod) MarshalXML

func (m ST_FillMethod) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_FillMethod) MarshalXMLAttr

func (e ST_FillMethod) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_FillMethod) String

func (m ST_FillMethod) String() string

func (*ST_FillMethod) UnmarshalXML

func (m *ST_FillMethod) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_FillMethod) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_FillMethod) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_FillMethod) Validate

func (m ST_FillMethod) Validate() error

func (ST_FillMethod) ValidateWithPath

func (m ST_FillMethod) ValidateWithPath(path string) error

type ST_FillType

type ST_FillType byte
const (
  ST_FillTypeUnset     ST_FillType = 0
  ST_FillTypeSolid     ST_FillType = 1
  ST_FillTypeGradient    ST_FillType = 2
  ST_FillTypeGradientRadial ST_FillType = 3
  ST_FillTypeTile      ST_FillType = 4
  ST_FillTypePattern    ST_FillType = 5
  ST_FillTypeFrame     ST_FillType = 6
)

func (ST_FillType) MarshalXML

func (m ST_FillType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_FillType) MarshalXMLAttr

func (e ST_FillType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_FillType) String

func (m ST_FillType) String() string

func (*ST_FillType) UnmarshalXML

func (m *ST_FillType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_FillType) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_FillType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_FillType) Validate

func (m ST_FillType) Validate() error

func (ST_FillType) ValidateWithPath

func (m ST_FillType) ValidateWithPath(path string) error

type ST_ImageAspect

type ST_ImageAspect byte
const (
  ST_ImageAspectUnset  ST_ImageAspect = 0
  ST_ImageAspectIgnore ST_ImageAspect = 1
  ST_ImageAspectAtMost ST_ImageAspect = 2
  ST_ImageAspectAtLeast ST_ImageAspect = 3
)

func (ST_ImageAspect) MarshalXML

func (m ST_ImageAspect) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_ImageAspect) MarshalXMLAttr

func (e ST_ImageAspect) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_ImageAspect) String

func (m ST_ImageAspect) String() string

func (*ST_ImageAspect) UnmarshalXML

func (m *ST_ImageAspect) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_ImageAspect) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_ImageAspect) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_ImageAspect) Validate

func (m ST_ImageAspect) Validate() error

func (ST_ImageAspect) ValidateWithPath

func (m ST_ImageAspect) ValidateWithPath(path string) error

type ST_ShadowType

type ST_ShadowType byte
const (
  ST_ShadowTypeUnset    ST_ShadowType = 0
  ST_ShadowTypeSingle   ST_ShadowType = 1
  ST_ShadowTypeDouble   ST_ShadowType = 2
  ST_ShadowTypeEmboss   ST_ShadowType = 3
  ST_ShadowTypePerspective ST_ShadowType = 4
)

func (ST_ShadowType) MarshalXML

func (m ST_ShadowType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_ShadowType) MarshalXMLAttr

func (e ST_ShadowType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_ShadowType) String

func (m ST_ShadowType) String() string

func (*ST_ShadowType) UnmarshalXML

func (m *ST_ShadowType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_ShadowType) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_ShadowType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_ShadowType) Validate

func (m ST_ShadowType) Validate() error

func (ST_ShadowType) ValidateWithPath

func (m ST_ShadowType) ValidateWithPath(path string) error

type ST_StrokeArrowLength

type ST_StrokeArrowLength byte
const (
  ST_StrokeArrowLengthUnset ST_StrokeArrowLength = 0
  ST_StrokeArrowLengthShort ST_StrokeArrowLength = 1
  ST_StrokeArrowLengthMedium ST_StrokeArrowLength = 2
  ST_StrokeArrowLengthLong  ST_StrokeArrowLength = 3
)

func (ST_StrokeArrowLength) MarshalXML

func (m ST_StrokeArrowLength) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_StrokeArrowLength) MarshalXMLAttr

func (e ST_StrokeArrowLength) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_StrokeArrowLength) String

func (m ST_StrokeArrowLength) String() string

func (*ST_StrokeArrowLength) UnmarshalXML

func (m *ST_StrokeArrowLength) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_StrokeArrowLength) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_StrokeArrowLength) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_StrokeArrowLength) Validate

func (m ST_StrokeArrowLength) Validate() error

func (ST_StrokeArrowLength) ValidateWithPath

func (m ST_StrokeArrowLength) ValidateWithPath(path string) error

type ST_StrokeArrowType

type ST_StrokeArrowType byte
const (
  ST_StrokeArrowTypeUnset  ST_StrokeArrowType = 0
  ST_StrokeArrowTypeNone  ST_StrokeArrowType = 1
  ST_StrokeArrowTypeBlock  ST_StrokeArrowType = 2
  ST_StrokeArrowTypeClassic ST_StrokeArrowType = 3
  ST_StrokeArrowTypeOval  ST_StrokeArrowType = 4
  ST_StrokeArrowTypeDiamond ST_StrokeArrowType = 5
  ST_StrokeArrowTypeOpen  ST_StrokeArrowType = 6
)

func (ST_StrokeArrowType) MarshalXML

func (m ST_StrokeArrowType) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_StrokeArrowType) MarshalXMLAttr

func (e ST_StrokeArrowType) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_StrokeArrowType) String

func (m ST_StrokeArrowType) String() string

func (*ST_StrokeArrowType) UnmarshalXML

func (m *ST_StrokeArrowType) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_StrokeArrowType) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_StrokeArrowType) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_StrokeArrowType) Validate

func (m ST_StrokeArrowType) Validate() error

func (ST_StrokeArrowType) ValidateWithPath

func (m ST_StrokeArrowType) ValidateWithPath(path string) error

type ST_StrokeArrowWidth

type ST_StrokeArrowWidth byte
const (
  ST_StrokeArrowWidthUnset ST_StrokeArrowWidth = 0
  ST_StrokeArrowWidthNarrow ST_StrokeArrowWidth = 1
  ST_StrokeArrowWidthMedium ST_StrokeArrowWidth = 2
  ST_StrokeArrowWidthWide  ST_StrokeArrowWidth = 3
)

func (ST_StrokeArrowWidth) MarshalXML

func (m ST_StrokeArrowWidth) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_StrokeArrowWidth) MarshalXMLAttr

func (e ST_StrokeArrowWidth) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_StrokeArrowWidth) String

func (m ST_StrokeArrowWidth) String() string

func (*ST_StrokeArrowWidth) UnmarshalXML

func (m *ST_StrokeArrowWidth) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_StrokeArrowWidth) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_StrokeArrowWidth) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_StrokeArrowWidth) Validate

func (m ST_StrokeArrowWidth) Validate() error

func (ST_StrokeArrowWidth) ValidateWithPath

func (m ST_StrokeArrowWidth) ValidateWithPath(path string) error

type ST_StrokeEndCap

type ST_StrokeEndCap byte
const (
  ST_StrokeEndCapUnset ST_StrokeEndCap = 0
  ST_StrokeEndCapFlat  ST_StrokeEndCap = 1
  ST_StrokeEndCapSquare ST_StrokeEndCap = 2
  ST_StrokeEndCapRound ST_StrokeEndCap = 3
)

func (ST_StrokeEndCap) MarshalXML

func (m ST_StrokeEndCap) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_StrokeEndCap) MarshalXMLAttr

func (e ST_StrokeEndCap) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_StrokeEndCap) String

func (m ST_StrokeEndCap) String() string

func (*ST_StrokeEndCap) UnmarshalXML

func (m *ST_StrokeEndCap) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_StrokeEndCap) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_StrokeEndCap) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_StrokeEndCap) Validate

func (m ST_StrokeEndCap) Validate() error

func (ST_StrokeEndCap) ValidateWithPath

func (m ST_StrokeEndCap) ValidateWithPath(path string) error

type ST_StrokeJoinStyle

type ST_StrokeJoinStyle byte
const (
  ST_StrokeJoinStyleUnset ST_StrokeJoinStyle = 0
  ST_StrokeJoinStyleRound ST_StrokeJoinStyle = 1
  ST_StrokeJoinStyleBevel ST_StrokeJoinStyle = 2
  ST_StrokeJoinStyleMiter ST_StrokeJoinStyle = 3
)

func (ST_StrokeJoinStyle) MarshalXML

func (m ST_StrokeJoinStyle) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_StrokeJoinStyle) MarshalXMLAttr

func (e ST_StrokeJoinStyle) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_StrokeJoinStyle) String

func (m ST_StrokeJoinStyle) String() string

func (*ST_StrokeJoinStyle) UnmarshalXML

func (m *ST_StrokeJoinStyle) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_StrokeJoinStyle) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_StrokeJoinStyle) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_StrokeJoinStyle) Validate

func (m ST_StrokeJoinStyle) Validate() error

func (ST_StrokeJoinStyle) ValidateWithPath

func (m ST_StrokeJoinStyle) ValidateWithPath(path string) error

type ST_StrokeLineStyle

type ST_StrokeLineStyle byte
const (
  ST_StrokeLineStyleUnset      ST_StrokeLineStyle = 0
  ST_StrokeLineStyleSingle      ST_StrokeLineStyle = 1
  ST_StrokeLineStyleThinThin     ST_StrokeLineStyle = 2
  ST_StrokeLineStyleThinThick    ST_StrokeLineStyle = 3
  ST_StrokeLineStyleThickThin    ST_StrokeLineStyle = 4
  ST_StrokeLineStyleThickBetweenThin ST_StrokeLineStyle = 5
)

func (ST_StrokeLineStyle) MarshalXML

func (m ST_StrokeLineStyle) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (ST_StrokeLineStyle) MarshalXMLAttr

func (e ST_StrokeLineStyle) MarshalXMLAttr(name xml.Name) (xml.Attr, error)

func (ST_StrokeLineStyle) String

func (m ST_StrokeLineStyle) String() string

func (*ST_StrokeLineStyle) UnmarshalXML

func (m *ST_StrokeLineStyle) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*ST_StrokeLineStyle) UnmarshalXMLAttr

func (e *ST_StrokeLineStyle) UnmarshalXMLAttr(attr xml.Attr) error

func (ST_StrokeLineStyle) Validate

func (m ST_StrokeLineStyle) Validate() error

func (ST_StrokeLineStyle) ValidateWithPath

func (m ST_StrokeLineStyle) ValidateWithPath(path string) error

type Shadow

type Shadow struct {
  CT_Shadow
}

func NewShadow

func NewShadow() *Shadow

func (*Shadow) MarshalXML

func (m *Shadow) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Shadow) UnmarshalXML

func (m *Shadow) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Shadow) Validate

func (m *Shadow) Validate() error

Validate validates the Shadow and its children

func (*Shadow) ValidateWithPath

func (m *Shadow) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Shadow and its children, prefixing error messages with path

type Shape

type Shape struct {
  CT_Shape
}

func NewShape

func NewShape() *Shape

func (*Shape) MarshalXML

func (m *Shape) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Shape) UnmarshalXML

func (m *Shape) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Shape) Validate

func (m *Shape) Validate() error

Validate validates the Shape and its children

func (*Shape) ValidateWithPath

func (m *Shape) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Shape and its children, prefixing error messages with path

type Shapetype

type Shapetype struct {
  CT_Shapetype
}

func NewShapetype

func NewShapetype() *Shapetype

func (*Shapetype) MarshalXML

func (m *Shapetype) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Shapetype) UnmarshalXML

func (m *Shapetype) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Shapetype) Validate

func (m *Shapetype) Validate() error

Validate validates the Shapetype and its children

func (*Shapetype) ValidateWithPath

func (m *Shapetype) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Shapetype and its children, prefixing error messages with path

type Stroke

type Stroke struct {
  CT_Stroke
}

func NewStroke

func NewStroke() *Stroke

func (*Stroke) MarshalXML

func (m *Stroke) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Stroke) UnmarshalXML

func (m *Stroke) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Stroke) Validate

func (m *Stroke) Validate() error

Validate validates the Stroke and its children

func (*Stroke) ValidateWithPath

func (m *Stroke) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Stroke and its children, prefixing error messages with path

type Textbox

type Textbox struct {
  CT_Textbox
}

func NewTextbox

func NewTextbox() *Textbox

func (*Textbox) MarshalXML

func (m *Textbox) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Textbox) UnmarshalXML

func (m *Textbox) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Textbox) Validate

func (m *Textbox) Validate() error

Validate validates the Textbox and its children

func (*Textbox) ValidateWithPath

func (m *Textbox) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Textbox and its children, prefixing error messages with path

type Textpath

type Textpath struct {
  CT_TextPath
}

func NewTextpath

func NewTextpath() *Textpath

func (*Textpath) MarshalXML

func (m *Textpath) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*Textpath) UnmarshalXML

func (m *Textpath) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

func (*Textpath) Validate

func (m *Textpath) Validate() error

Validate validates the Textpath and its children

func (*Textpath) ValidateWithPath

func (m *Textpath) ValidateWithPath(path string) error

ValidateWithPath validates the Textpath and its children, prefixing error messages with path